Terneuzen – maandag 13 november 2017.

STARTMOMENT BOUW VAN DE SLUIS !

 

de aandachtige genodigden tijdens de speeches

De kersverse (nog maar 19 dagen in functie) Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts hebben samen de aftrap gegeven voor het begin van de echte werken van de bouw van één van de grootste sluizen van de wereld: de Nieuwe Sluis Terneuzen.

De Middensluis van Terneuzen zal mettertijd verdwijnen en plaats maken voor een grotere zeesluis.
In 2022, als de werken teneinde zijn, zullen hier schepen kunnen doorvaren van 120000 ton, waardoor vanzelfsprekend een boost wordt gegeven aan het kanaalzone Gent-Terneuzen en ook aan de Haven van Gent.
Tegelijkertijd – als het project van het kanaal Seinne-Noord-Schelde er ook komt – zal de sluis toegang geven tot één van de belangrijkste waterwegen van Nederland door België naar Frankrijk.

Bij de bouw van de sluis zal men rekening houden om zo weinig mogelijk hinder te maken voor de mens, het verkeer en het milieu.
De Middensluis zal ook zo lang mogelijk in dienst worden gehouden als spuisluis, zodat de scheepvaart eveneens minder gestoord wordt door de werken.
De Nieuw Sluis zal in een natte bak worden aangemaakt zodat ook het grondwaterpeil niet verlaagd wordt.
Fietsers krijgen een aparte doorgang en hoeven geen rijwegen te kruisen ter hoogte van de werken.

AFMETINGEN.

De Nieuwe Sluis wordt een betonnen bak van 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep.

Ter vergelijking:
-de Oostsluis is 280 meter lang en 23 meter breed,
-de huidige Middensluis is 140 meter lang en 18 meter breed – deze sluis wordt vervangen
-de Westsluis is 290 meter lang, 40 meter breed en geschikt voor zeeschepen met een diepgang van 12,5 meter en een laadvermogen van 83.000 ton.

TOESPRAKEN.
Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen, zegde in korte bewoordingen wat er te gebeuren stond en nodigde eerst de burgemeester van Terneuzen Jan Lonink samen met Liz Van Duin waarnemend hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat, Zee en Delta, uit om het belang van deze zeesluis te omschrijven.

Ingenieur Liz Van Duin en Burgemeester Jan Lonink

Vervolgens kreeg Minister Cora van Nieuwenhuizen het woord.
Het was zoals ze zelf zegde, haar eerste officiële optreden en men zag dat het haar goed afging.
Ze bleef echter nogal vaag over het kleiner deel dat Nederland bijdraagt en het ‘ietwat’ grotere deel de Vlaanderen bijdraagt.

 

Nederlands Minister Cora van Nieuwenhuizen

Als Miniter Weyts vervolgens het woord krijgt geeft hij onmiddellijk een juistere financiële verdeling:
-het hele project zal ongeveer 934 miljoen Euro kosten;
-Europa zal hier een deel van subsidiëren ten bedrage van 48 miljoen Euro;
-Nederland komt voor 190 miljoen Euro tussen in de kosten;
-De rest van de kosten zijn voor Vlaanderen: ‘ietwat’ 696 miljoen Euro.

Na de toespraken werd iedereen uitgenodigd op het terrein en kon de start van de werken worden gegeven.

DE SCHUP IN DE GROND EN DE SCHOP ONDER DE KONT…

Als de Nederlandse minister het heeft over een schop in de grond de steken, liet de Vlaamse minister niet na er even op te wijzen hoe rijk onze Nederlandse taal wel is en dat het divers taalgebruik wel eens tot lachwekkende maar ook soms onbegrijpende toestanden kan leiden.
Zo is in Nederland de schop een courant woord voor een spade en in Vlaanderen is dat een schup.
Minister Weyts heeft dan maar de Babelse verwarringen een humoristische duiding gegeven.

Vlaams Minister Ben Weyts

Het probleem werd opgelost en Minister Cora van Nieuwenhuisen stak dan maar een schop in de grond en tegelijk Minister Ben Weyts hanteerde dan een schup.
Beiden ministers – gehuld in aangepaste werkkledij – klommen elks op een motorschop en motorschup en doorploegden de grond symbolisch om de werken een start te geven.

Enkele forse kerels gaven daarna een staaltje weg door met trommelstokken op grote drums een stemmige sfeer te scheppen begeleid door knallende rookfusees.
Het geheel werd erg gesmaakt door de aanwezigen.

Nadien kregen de talrijk opgekomen genodigden de gelegenheid om met elkaar te netwerken.

[huge_it_slider id=”55″]

tekst en foto’s: Georges Janssens

Vroegere berichten over de Nieuwe Sluis Terneuzen:

UPDATE NIEUWE ZEESLUIS TERNEUZEN. (30/06/2017)

SLUIZEN TERNEUZEN. (25/02/2017)

NIEUWE ZEESLUIS TERNEUZEN NL (30/10/2015)