UPDATE NIEUWE ZEESLUIS TERNEUZEN.

 

Nieuwe stap richting Nieuwe Sluis in Terneuzen.   

30/06/2017 meegedeeld Vlaamse Regering
Foto’s Georges Janssens

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam als winnaar uit het intensief aanbestedingstraject om de Nieuwe Sluis in Terneuzen te mogen bouwen.
Het gigantische investeringsproject (prijskaartje:
934 miljoen) kan normaal gezien definitief gegund worden op 25 augustus 2017.
“Een nieuwe mijlpaal”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. “In 2022 moet het eerste schip door de Nieuwe Sluis”.

Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts wil vrachtwagens van de weg halen door transporteurs te verleiden met een sterk alternatief: de waterweg. Vlaanderen heeft nu al een uitgebreid en fijnmazig waterwegennetwerk (meer dan 1.100 bevaarbare rivieren en kanalen!), maar Weyts investeert fors om de capaciteit van de waterwegen nog te verhogen.

Vlaanderen en Nederland gaan in Terneuzen een Nieuwe Sluis bouwen die net zo lang en breed is als de vernieuwde sluizen in het Panamakanaal (427 meter lang, 55 meter breed en 16,44 meter diep). Het totale investeringsbedrag – inclusief voorbereidingskosten, begeleiding en onderhoud gedurende de eerste twee jaar – wordt geraamd op  € 934 miljoen. Dat is ongeveer 200 miljoen euro minder dan aanvankelijk geraamd.

Het Vlaams-Nederlandse consortium Sassevaart kwam na een intensief aanbestedingstraject als winnaar uit de bus. Als de twee andere inschrijvers geen bezwaren kenbaar maken, kan de definitieve gunning al volgen op 25 augustus 2017. Sassevaart kan dan eind dit jaar aan de slag. Het consortium bestaat uit de Vlaamse bedrijven DEME Infra Marine Contractors B.V., Dredging International en Algemene Aannemingen Van Laere N.V. en het Nederlandse BAM Infra B.V. en BAM Contractors N.V.. Ze wonnen de aanbesteding op basis van prijs en kwaliteit, beoordeeld door een commissie van deskundigen. Sassevaart biedt aan om de Nieuwe Sluis te bouwen voor een bedrag van € 753.346.000 (inclusief BTW).

Het eerste schip kan in 2022 door de Nieuwe Sluis. Nederland investeert ruim  € 190 miljoen. Vlaanderen staat in voor de overige kosten. Uit de Europese CEF-fondsen wordt ruim  € 48 miljoen geput en ook de Haven van Gent draagt bij in het Vlaamse aandeel. “Dit is een investering met ballen aan het lijf”, zegt minister Weyts. “De Nieuwe Sluis zal een boost geven aan de Haven van Gent en alle bedrijven in de Kanaalzone. Maar het is vooral een krachtige hefboom voor meer vrachtverkeer via de waterweg. Zo kunnen de files krimpen”.

Hier komt de nieuwe zeesluis Terneuzen !

 

Uit Schuttevaer 30/06/2017:

Betere maritieme toegang
De nieuwe sluis in Terneuzen is van belang voor zowel Vlaanderen als Nederland. Ze zorgt voor een verbetering van de maritieme toegang tot de havens van Gent en Terneuzen en ook voor minder wachttijden. Bovendien worden met de vergroting van de totale capaciteit van het sluizencomplex de corridormogelijkheden richting Frankrijk verbeterd. Dit komt de economieën van Vlaanderen en Nederland en van de Kanaalzone Gent-Terneuzen ten goede. Daarnaast draagt de Nieuwe Sluis Terneuzen bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit omdat schepen minder lang moeten wachten.

Gent ligt als multimodale haven op het kruispunt van de Europese binnenwateren, snelwegen en spoorwegen. De nieuwe sluis is dan ook cruciaal om de haven van Gent te doen groeien, verder te ontwikkelen, haar internationale positie te versterken, nieuwe tewerkstelling te creëren en investeerders aan te trekken.

Bovendien komt de realisatie van de sluis de naderende fusie tussen het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports (havens van Terneuzen en Vlissingen) ten goede.

Voor post-Panamaschepen
De Nieuwe Sluis Terneuzen zal een sluis worden die in grote lijnen net zo lang en breed wordt als de vernieuwde sluizen op het Panamakanaal. De nieuwe sluis met als afmetingen 427 meter lengte, 55 meter breedte en 16,44 meter diepte zal binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen worden gerealiseerd. Ze komt op de plaats waar nu de Middensluis – een van de drie bestaande sluizen – ligt. In 2022 zouden de eerste schepen door de Nieuwe Sluis Terneuzen moeten varen.

ZATERDAG 8 JULI 2017

Voorlichting over de Nieuwe Sluis is zaterdag 8 juli te krijgen op het Zeeuws Open Huis. Verschillende Zeeuwse overheden laten op locatie zien waar zij werk van maken voor Zeeland. Gemeente Terneuzen, Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat Zee & Delta en Tractaatweg BV heten u van harte welkom bij het Portaal van Vlaanderen in Terneuzen. Ook organiseren zij een unieke vaartocht door de Middensluis.