– Westerschelde – Valkenisse – BASS 42/2024 & 43/2024 –

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in week 17 van 2024 (vanaf 22/04/2024) vaarwegmarkering ten behoeve van de recreatievaart zal worden uitgelegd in de Schaar van Valkenisse, waarna deze nevenvaargeul gedurende het watersportseizoen 2024 enkel opengesteld wordt voor de recreatievaart.

Vaarwegmarkering:
Uitleggen:
Rood-witte bolvormige boei REC A Iso wit 8s. in positie: 51° 23,097 N 004° 05,419 E
Rood-witte bolvormige spar REC B topteken rode bol in positie: 51° 22,838 N 004° 05,373 E
Rood-witte bolvormige spar REC C topteken rode bol in positie: 51° 22,530 N 004° 05,424 E
West cardinale spar Valkenisse in positie: 51° 22,390 N 004° 05,582 E

Verleggen:
Gele stompe spar F56 naar positie: 51° 22,433 N 004° 05,351 E

Mits de morfologie het toelaat, zal deze nevenvaargeul gedurende het watersportseizoen 2024, tot ca. 31 oktober 2024 geopend zijn enkel voor de recreatievaart.

Deze nevenvaargeul is enkel opengesteld voor de recreatievaart. Op- en afvaart door zee- en binnenvaart is derhalve verboden. Aanvullend hierop maakt de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit bekend dat op- en afvaart in de Schaar van Valkenisse wel is toegestaan voor overheids-, reddings- en bergingsvaartuigen indien dit voor de uitvoering van hun werkzaamheden noodzakelijk is.

Opname c.q. wijzigingen in de vaarwegmarkering en het toelatingsbeleid worden via een BASS
gecommuniceerd.

Deze BASS-berichten zullen in de Nederlandse Staatscourant en het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

foto cardinale sparboei © Georges Janssens