– Verlenging tijdelijk opheffen ankergebied Oosterweel – BASS 45/2024 –

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat de meetcampagne teneinde data te verwerven inzake de lokale hydrodynamische- en omgevingscondities in de onmiddellijke nabijheid van de te bouwen Scheldetunnel ter hoogte van Oosterweel voor onbepaalde tijd wordt verlengd. Ref Bass 8/2024.

Meetframe:
Meetframe uitgelegd buiten het vaarwater in positie: 51°14’,240 N 004°22’,392 E
Het meetframe is gemarkeerd middels de onderstaande markeringsboeien:
IMDC 01 geel Q in positie: 51°14’,234 N 004°22’,420 E
MF 1 geel Q in positie: 51°14’,246 N 004°22’,326 E

Ankergebied Oosterweel:
Aangezien het meetframe met de bijbehorende betonning een beperking voor de manoeuvreerbaarheid in het ankergebied vormen, wordt de tijdelijke opheffing van het ankergebied Oosterweel ook met onbepaalde tijd verlengd.

BASS 8/2024 wordt met de publicatie van BASS 45/2024 ingetrokken.

Zie ook voor andere werkzaamheden ter plaatse: https://inshore.yachtweb.be/?p=17453