– BASS nr. 46/2024
– Tussen Scheur Wielingen (Scheur) tot Deurloo Rassen
– Vlakte van de Raan – UItleggen meetframes en markering.

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er in week 23 (vanaf 3 juni 2024) 5 meetframes tijdelijk worden uitgelegd in de Vlakte van de Raan. Elke meetframe wordt gemarkeerd door een gele verlichte spar.
De meetframes en bijhorende verlichte sparren worden in week 35 (vanaf 26 augustus 2027) opgenomen.

Rondom de meetframes geldt een verbod om binnen 200 meter te ankeren, vissen of andere bodemberoerende werkzaamheden uit te voeren.

Tijdelijk uitleggen:
Meetframes
MP0301 in positie: 51° 26,528’ N – 003° 18,832’ E
MP0302 in positie: 51° 27,242’ N – 003° 19,856’ E
MP0303 in positie: 51° 28,075’ N – 003° 21,072’ E
MP0304 in positie: 51° 28,844’ N – 003° 22,267’ E
MP0305 in positie: 51° 29,902’ N – 003° 23,749’ E

Betonning bij elke meetframe een gele stompe verlichte spar
MP1 topt. liggend kruis Fl(5)Y 20s op: 51° 26,550′ N – 003° 18,832′ E
MP2 topt. liggend kruis Fl(5)Y 20s op: 51° 27,263′ N – 003° 19,856′ E
MP3 topt. liggend kruis Fl(5)Y 20s op: 51° 28,096′ N – 003° 21,072′ E
MP4 topt. liggend kruis Fl(5)Y 20s op: 51° 28,866′ N – 003° 22,267′ E
MP5 topt. liggend kruis Fl(5)Y 20s op: 51° 29,923′ N – 003° 23,750′ E

=================================================================
Onderstaande meetframes en boeien uit BASS 09/2024 zullen eerstdaags worden weggehaald.