– Vaarweg Zuid Everingen – Westerschelde – BASS 47/2024 –

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er onderhoudsbaggerwerkzaamheden gaan plaatsvinden ten behoeve van het dieper leggen van de Dow-zinkerleiding Oost in het kabelgebied in de Zuid Everingen.

Bijzonderheden werkzaamheden:

  • De werkzaamheden vinden plaats in week 23 en 24, startdatum 03 juni 2024
  • Indien door omstandigheden bovenstaande niet mogelijk is vinden de werkzaamheden plaats in week 25 en 26, startdatum 23 juni 2024
  • Werktijden: dagelijks tussen 06:00 uur en 22:00 uur, indien noodzakelijk wordt er ’s nachts doorgewerkt
  • De werkzaamheden worden uitgevoerd door het vaartuig: “Maas” of “Mersey”
    (Water Injection Dredger)
  • Het vaartuig luistert uit en is bereikbaar conform marifoonblokindeling
  • Het vaartuig maakt tijdens de werkzaamheden gebruik van dynamic positioning (DP)
  • Scheepvaart wordt verzocht de werkzaamheden ruim en voorzichtig te passeren
  • Nadere informatie kan worden verkregen op VHF 03 (Verkeerscentrale Terneuzen) of telefonisch naar het GNA +31 88 7980 760.