SCHAAR VAN DE NOORD.

Belangrijke betonningswijziging !

 

De minste diepte voor de Schaar van de Noord  bedroeg op 11 november 2016: 13 dm t.o.v. LAT.
Dit lezen we in het BASS-bericht van 28/11/2016 (133/2016).

Natuurlijke fenomenen zijn de oorzaak van de verondieping van het Schaar van de Noord.
De vaargeul is onstabiel en onbetrouwbaar zegt GNA (Gemeenschappelijke Nautische Authoriteit).
Omdat de geringste dieptemeting 13 dm/LAT is er met onmiddellijke ingang een diepgangrestrictie ingevoerd.
Elk schip dat door het Schaar van de Noord vaart zal een kielspeling moeten hebben van tenminsten 6 dm.
Met andere woorden, de maximum toegestane diepgang op basis van de huidige peilingen is de som van de actuele waterstand Bath t.o.v. LAT  + 7 dm.
De verkeerscentrale Zandvliet (VHF12) kan steeds geraadpleegd worden om de actuele diepgang te kennen.

De betonning is ook gewijzigd: de meeste boeien zijn enigszins verplaatst.
Boei SN6 is weggenomen en boei SN4 is een gele lichtboei geworden.
Ook de noordkardinale boei ACLA-N is een lichtboei geworden die weerom tussen SN1 en SN3 komt te liggen.
Boeien SN2 en SN4 liggen in lijn met de hoofdvaarwaterboeien 73 en 79; ze vormen samen de noordkant van het vaarwater Schaar van de Noord.

Dus nu uw kaarten aanpassen !
Latere eventuele aanpassingen worden opgevolgd.

Positie Kenmerken
ALCA-N
51°23′,2328 N 4°11′,1097 E
Kardinale noordboei met lichtkarakter: Q (wit)
SN 2
51°23′,4955 N 4°11′,2148 E
Stompe gele ton met topteken
SN 4
51°23′,4993 N 4°11′,8527 E
Stompe gele boei met topteken en lichtkarakter: VQ Y
SN 1
51°23′,0658 N 4°10′,6141 E
Gele spar met topteken
SN 3
51°23′,2476 N 4°11′,4972 E
Gele spar met topteken
SN 5
51°23′,2625 N 4°11′,9020 E
Spitse gele boei met topteken en lichtkarkater: Q Y
SN 7
51°23′,1503 N 4°12′,2755 E
Gele spar met topteken
SN 9
51°22′,8918 N 4°12′,5796 E
Spitse ton met topteken
naamloos

kaartje uit het Bass-berciht 133/2016 van 28/11/2016