Vier ‘vissers’ gered in vliegende storm

Breskens, 14 januari 2016 – Tekst/Foto’s KNRM.   

De KNRM reddingboot van Breskens heeft vrijdagnacht vier sportvissers van hun boot gered tijdens de zware storm in de monding van de Westerschelde. De mannen zijn in Zeebrugge overgedragen aan ambulances.

Vier sportvissers vertrekken donderdagochtend vroeg vanaf Neeltje Jans om ver op de Noordzee te gaan wrakvissen. Als in de namiddag de wind al redelijk aantrekt, besluiten ze op huis aan te gaan. Rond 16.00 uur slaat het noodlot toe. Waarschijnlijk draait er iets in de schroef en de boot komt stuurloos te liggen op de Noordzee.

Op dat moment zijn de vissers nog buiten marifoon- en gsm-bereik, waardoor het niet lukt om iemand te alarmeren. In het steeds slechter wordende weer zijn ze een speelbal van de golven. De boot wordt zelfs tegen boeien aangesmeten en tot overmaat van ramp breekt de antennemast af.

Pas rond 23.15 uur driften ze de monding van de Westerschelde binnen en krijgen gsm-bereik. Pas dan lukt het om alarm te slaan.

20160114bre knrm breskens - 5 vissers gered in 11 bft

De Nederlandse Kustwacht alarmeert direct de reddingboten van Breskens en Cadzand. De laatste kan echter niet lanceren vanwege het zeer slechte weer (windstoten tot 11 Bft.met hoge golven). Tevens wordt de NH90 Caiman-helikopter van de Belgische luchtmacht gealarmeerd. Ook de Zeehond, welke wacht houdt bij het wrak van de Flinterstar, spoedt zich ter plaatse.

Een uur na alarmering is reddingboot Zeemanshoopter plaatse bij de 12 meter lange visboot. Deze is op dat moment verdaagd op de Droogte van Schooneveld, waar, door de ondiepte, de golven tot een hoogte van 7 meter worden opgestuwd.

Het is de helikopter gelukt om een kikvorsman op de visboot te zetten, maar de personen eraf hijsen is met deze zeegang onmogelijk. De KNRM reddingboot is hun enige kans op overleving.

De visboot en reddingboot worden flink weggezet door de golven, maar uiteindelijk lukt het om de reddingboot tegen de visboot te drukken. Snel worden alle vissers en de kikvorsman aan boord van de reddingboot getrokken. Eén persoon is gewond en één persoon is zwaar onderkoeld.

20160114bre knrm breskens - 6 vissers gered in 11 bft

In overleg met de Belgische Kustwacht in Oostende wordt koers gezet naar Zeebrugge, wat op dat moment de dichtstbijzijnde haven is. In de marinehaven van Zeebrugge dragen we de slachtoffers over aan ambulances.

De Zeehond is ondertussen bij de visboot gebleven, maar kan door de storm geen sleepverbinding maken. De boot drijft richting Nederlandse kust en zal waarschijnlijk ergens aanspoelen.

Reddingboot Zeemanshoop zet koers terug naar Breskens, waar ze na een zware tocht rond half drie de thuishaven weer oploopt.

Tijdstip alarm:  23:29 uur
Wind:  Noord-West 10 à 11 Bft.
Zicht:  Matig tot goed (donker)

 

Nvdr: De moeite waard om het onder ogen te brengen !