TRANSPARANT PLANNEN VAN DE NAUTISCHE KETEN !

PORT OF ANTWERP – 05 FEB 2019
foto Georges Janssens

De Haven van Antwerpen start vandaag een proefproject rond het verruimen van de planningshorizon in de haven.

Transport over water zit in de lift.
Als we echter zonder grote infrastructuurwerken meer goederen willen verschepen, is een efficiëntere planning van de nautische keten de beste oplossing.
Zo vermijden we lange wachttijden aan terminals.
Samen met alle ketenpartners willen we alle data gekoppeld aan het scheepvaartverkeer goed in kaart brengen en deze data transparanter delen.
Zo willen we het scheepvaartverkeer optimaliseren.

Het proefproject rond het verruimen van de planningshorizon in het kader van een meer transparante planning loopt tot 2 april.

Bekijk de video <hier>