MADE IN BELGIUM BY BOELWERF

Amper een kwarteeuw geleden is de Boelwerf in Temse teloorgegaan .
Een jarenlange samenwerking tussen de gemeente Temse, de erfgoedvereniging Op Stoapel en het Rijksarchief Antwerpen-Beveren resulteert met een boek ‘Made in Belgium by Boelwerf’.

Sedert in 1994 de Boelwerf in faling ging is er heel wat veranderd in Temse. De oorspronkelijke site van de werf heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw en heel wat mensen van buiten Temse zijn er komen wonen.

Om de herinnering levendig te houden verscheen er al een boek ‘Boelwerf in Beeld’ dat spijts een herdruk in 2014 al niet meer verkrijgbaar is. Vandaar stelde men de vraag hoe omgaan in de toekomst met dit verleden.

Het nieuwe boek ‘Made in Belgium by Boelwerf’ is daarom het vervolg; geen hernemen van vorige publicaties maar geleesd op een ander manier.
Het is een overzichtswerk dat de focus legt op 165 jaar scheepsbouwactiviteit in Temse met als hoofdbrok een bouwlijst van alle schepen en watergebonden contstructies met hun belangrijkste kenmerken.

Dr. Johan Dambruyne, burgemeester Luc De Ryck, Lieven Muësen, Eddy Van Grevelinge bij de persvoorstelling van het boek.

De bouwlijsten – die gerangschikt zijn van in het begin tot het einde – omvatten 1551 stuks en worden telkens op een linkse bladzijde gerangschikt en verdeeld over zes hoofdstukken die de belangrijke periodes van de werf weergeven.

Daarnaast wordt tevens aan de hand van heel wat beeldmateriaal een hele reeks schepen gecommentarieerd.

Het boek begint met een historisch overzicht en een sleutel tot de bouwlijst.
Na de hoofdstukken met de bouwlijsten komt een overzicht van de voornaamste scheepstypes en het aantal schepen en constructies per type.
Ook een poëtische afsluiter ‘In de schaduw van de kranen’ met op de achtergrond een mooie oude werffoto roept herinnering op.

Lieven Muësen, voorzitter Op Stoapel

Lieven Muësen, voorzitter Op Stoapel vzw, heeft zich gebaseerd voor de commentaren op geschriften en documenten die werden aangereikt vanuit diverse hoeken.

Dr Johan Dambruyne, Rijksarchief Antwerpen-Beveren

Dr. Johan Dambruyne, Rijksarchivaris van het Rijksarchief Antwerpen-Beveren, zegt dat we bewust moeten worden hoe we in de toekomst moeten omgaan met ons verleden. Veel jonge generaties die de Boelwerf niet kenden moeten daarom worden geïnformeerd.

Luc De Ryck, burgemeester van Temse

Luc De Ryck, Burgemeester van Temse, is fier dat de belangstelling voor de Boelwerf nu 25 jaar na de stopzetting nog steeds bijzonder groot is, wat blijkt uit tal van initiatieven. Dit boek heeft een encyclopedische waarde en zal als naslagwerk door velen worden gekoesterd en geraadpleegd.

Eddy Van Grevelingen, nieuwe voorzitter van Op Stoapel vzw vanaf heden

Eddy Van Grevelingen wordt vanaf 2020 de nieuwe voorzitter van Op Stoapel en schetst de zoektocht naar de gegevens van de 1551 bouwnummers die in het boek zijn weergegeven.

Het boek is een hebbeding zeker voor velen die van ver of van dichtbij iets te maken hadden met de Boelwerf. Het is spijtig dat er geen alfabetische lijst van de bouwnummers in gepubliceerd is, want wie zoekt eens niet graag naar een schip van een familielid of relatie ! Dit euvel zou misschien worden opgevangen door deze alfabetische lijst alleen met bouwnumers te publiceren op de website.


MADE IN BELGUM BY BOELWERF
boek met harde kaft 28,5 x 24 cm
208 bladzijden met vele foto’s in zwart/wit en in kleur
uitgave van Op Stoapel vzw Temse en Rijksarchief Antwerpen-Beveren
depot: D/2019/14.843/01 – ISBN 978.94.639.6558.3
prijs: EUR 35.00

tekst/foto’s: Georges Janssens