BREXIT IMPACT !

ZIJN WE VOORBEREID OP DE BREXIT ?
Lees zeker de eerstvolgende paragrafen (of nog 135 woorden)…

tekst: Georges Janssens – 18/11/2018

Het Nederlandse weekblad Nieuwsblad Transport is erg toonaangevend in haar nieuwsgaring omtrent logistiek en transport.
En vanzelfsprekend worden ook de Brexit-perikelen op de voet gevolgd.

Onlangs organiseerden ze een Webinar waarbij de aangeslotenen antwoorden konden krijgen op hun vragen.
Ze kwamen ook naar Zeebrugge in België om samen met de haven van Zeebrugge een Sessie Brexit te organiseren. 
Die werd erg belangstellend bijgewoond door meer dan 200 ondernemers uit de regio.

Bij de opening werd de zin “welke impact heeft de Brexit ?” naar voor gebracht en aan de toehoorders werd gevraagd of ze de “Impact Scan” kenden die terzake door de overheid werd verspreid op internet.
Het merendeel kende de info niet !
Zijn we dan wel voorbereid ?
En U ?  Klik dan op de hierna volgende website.

Website Impact Scan: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/bereid-uw-onderneming-voor-doe

Muurschildering in Dover – foto Georges Janssens

SESSIE BREXIT

Het is Wim de Vilder die als doorwinterd moderator de verschillende sprekers coördineert tijdens de sessie over de Brexit op 15 november 2017 in de Cruise Terminal in Zeebrugge.

Telkens stelde hij pertinente vragen aan hen en ook de aandachtige toehoorders kregen de kans om tussen te komen.

Joachim Coens, gedelegeerd bestuurder bij Port of Zeebrugge, benadrukt dat het UK (Verenigd Koninkrijk) onze voornaamste logistieke handelspartner is.
Zo werd in Zeebrugge 46 % van de vooral container trafiek met het UK gedaan wat tenslotte ook ten goede komt aan de werkgelegenheid in de regio.
Zeebrugge is een belangrijke uitvalshaven van en naar verschillende regio’s in het UK met meerdere dagelijkse afvaarten.
Zeebrugge is er klaar voor om de Brexit op te vangen.

Website: https://www.portofzeebrugge.be/nl/brexit
Vragen: brexitproof@portofzeebrugge.be

Ook ingeval men de overlast van andere havens (bv Calais) zal moeten opvangen dan is Zeebrugge als Brexit Proof Port er klaar voor deze op te vangen.
Een permanent overleg met havenbedrijven, overheidsinstanties, sectororganisaties, douane en met de Britse en Europese havens zijn hiervoor de grondslag.

Coens: “Elke schakel in de logistieke keten moet Brexit-proof zijn: bedrijven, maar ook overheidsinstanties. Noodzakelijk dat cruciale spelers zoals douane en FAVV beschikken over voldoende personeel én materiaal!  Ter voorbereiding op No deal op 29/03/201 is een noodplanning in opmaak, om bereikbaarheid van de haven te garanderen en congestie te vermijden:  parkeerplan uitwerken – extra ruimte voorzien – en dit in overleg met alle betrokken partijen.”

RX/SEAPORT

RX/SeaPort is een datasharing platform dat zorg voor een digitale verbinding tussen alle actoren in de logistieke keten in Zeebrugge en wordt voorgesteld door Wim Fossaert – commerciëel directeur. 
Dit platform, waaraan nog gewerkt wordt samen met het bedrijfsleven en de diverse stakeholders, moet ervoor zorgen dat de administratieve Brexit gerelateerde documentenstromen geen onderbrekingen geven van de goederentrafiek.
Via één verbinding moet een informatie uitwisseling mogelijk zijn met alle actoren in de logistieke keten waarbij tijds- en efficiëntie winst wordt verkregen door vereenvoudiging en digitalisering van het administratief proces bij het goederenvervoer.

Belangrijk is ook dat de entiteit RX/SeaPort een maximale samenwerking zal nastreven met het gelijkaardige platform NxtPort in Antwerpen.

Fossaert: “De Brexit zal gepaard gaan met enorme extra administratieve formaliteiten. Door het digitaal begeleiden van deze formaliteiten worden de wachttijden en douaneformaliteiten in de havens tot een minimum beperkt.”

BREXIT SCENARIO

De trafiek met UK zal waarschijnlijk niet verminderen in de toekomst want het UK en de EU zijn voor allerlei zaken erg afhankelijk van mekaar.
Wat wel zal gebeuren is dat landbouwproducten verschuivingen zullen krijgen doordat het nu op dit gebied erg afhankelijke UK zelf zal zorgen om een aantal producten zelf te telen.
Ook kan het zijn dat bepaalde trafieken zich zullen verplaatsen van een ene haven naar een andere, bijvoorbeeld door congesties in bepaalde havens.

Als het UK de EU verlaat heeft ze een schuld aan Europa van zowat 45 miljard Euro die nog zou kunnen verhogen als er bepaalde facilitaire afspraken worden gemaakt.
Die schuld blijft ook bij een harde Brexit waarbij vanaf 30 maart 2019 het UK beschouwd wordt als een derde land zonder enige faciliteiten inzake personen- en goederenverkeer.

Omdat er een wil is om toch overeenkomsten te sluiten zou men er kunnen vanuit gaan dat het echte harde Brexit gebeuren er niet zou komen; maar men houdt er toch rekening mee.

Roy van Eysden – directeur WSP UK, een organisatie met meer dan 50000 experts over de wereld verspreid – schetst hier de diverse scenario’s.

Bij een Brexit met onderling akkoorden komt er zeker een douane afspraak; hoe die er zal uitzien is nog niet gekend.
-In dit geval kan er een transitieperiode ingezet worden die loopt tot einde 2020.
-Expats in beide landen moeten de mogelijkheid krijgen om een verblijfsvergunning te krijgen.
-De intentie hebben om een harde grens tussen de beide Ierlanden te vermijden.
-Een douane-unie als garantie voor Ierland die moet leiden tot een gezamelijke grens overeenkomst en wanneer die effectief wordt.
-Dit alles moet een juridische dekking hebben in het UK en in Europa.

Einde 2018 op een Europese top (waarschijnlijk 25 november 2018) zal Europa een ondertussen mogelijke overeenkomst bespreken waarna alle lidstaten van de EU die moeten goedkeuren en eveneens het Britse Parlement.

Op 21 januari 2019 komt een definitieve beslissing:
-beslissing NO DEAL: binnen de twee weken moet er beslist worden hoe het verder zal moeten gaan
-GEEN DEAL: nog 5 dagen om te beslissen hoe het verder moet.

In beide gevallen moet het Brits parlement hier een uitspraak doen.
Deze procedure kan voorkomen ingeval van:
-een Hard-Brexit,
-een nieuw Referendum,
-verlenging van EU-Art.50-procedure, 
-of zelfs de intentie om nog eens een overeenkomst te maken.

Als het Brits Parlement dit alles afkeurt komen er nieuwe verkiezingen in het UK en gaat een harde Brexit in op 30 maart 2019.

Bij een goedkeuring van een overeenkomst moet het echte werk beginnen om dit alles in uitvoering te brengen vanaf 30 maart 2019 en gedurende de transitieperiode.

De Brexit is niet de schuld van Europa, maar een gevolg van de korte termijn politiek in het UK.
De media in het UK is erg verdeeld.
Het financiële plaatje is dikwijls onderschat en dit vooral in het UK.

DOUANE

Het vrij verkeer van personen en goederen zal met de Brexit veranderen en onderworpen worden aan een aantal controles en afspraken omdat het UK een derde land zal worden dat geen deel meer uitmaakt van de EU.

Griet Mahieu – economist/attaché bij FOD Financiën – legt op een zeer begrijpelijke manier uit wat er ons te wachten kan staan op de Brexit datum van 29 maart 2019.

Bij een harde Brexit (er is geen enkel akkoord) zullen van de ene dag op de andere alle huidige faciliteiten verdwijnen en wordt het UK een land zoals alle andere derde landen met gevolgen als: invoerrechten – non-tarifaire barrières – douanecontroles – douaneformaliteiten zowel bij uitvoer als bij invoer.
De nefaste gevolgen van dit scenario zullen al zeker te voelen zijn bij de bedrijven die bijvoorbeeld handelen in verse voeding met het UK.
Alhoewel de tarifaire belemmeringen bij invoerrechten sterk schommelen mag men toch rekening houden met een tarief van gemiddeld 5,2 % bij invoer.
Bij uitvoer komen dan weer de ingewikkelde oorsprongsvoorschriften op de proppen.

Website: http://tarweb.minfin.fgov.be

Bij een soft Brexit zou er een transitieperiode kunnen afgesproken worden die loopt tot einde 2020.
De soft Brexit houdt in dat er moet overeengekomen worden hoe in de toekomst personen en goederen worden behandeld in beide regio’s.
Een oplossing moet ook gevonden worden voor de grens tussen de beide Ierlanden waarbij Ierland bij de EU blijft en Noord-Ierland deel uitmaakt van het UK.
Het ‘Goede-Vrijdag-akkoord’ is een vredesbasis tussen beide Ierlanden en daarvan zou niet mogen van afgeweken worden.

Het UK zou tijdens een transitieperiode in een tijdelijke douane-unie met Europa kunnen blijven en dan kunnen ondertussen de diverse afspraken worden gemaakt.
Een groot nadeel voor het UK is dat zij zich moeten plooien naar de douaneregels zonder zelf maar enige inspraak te hebben; een moeilijk te verteren pil voor de harde brexiteers.

Een oplossing zou kunnen zijn dat Noord-Ierland in de EU-interne markt blijft maar dan zullen er snel objecties komen van ander UK-regios als bijvoorbeeld Schotland die zich ook zulk statuut willen aanmeten.

Een akkoord in het Brits parlement is nog onzeker.
Een no-deal is niet uitgesloten.
Een transitieperiode tot einde 2020 is niet zeker.
Douaneformaliteiten zijn heel waarschijnlijk.
Het Brexit-parcours blijft lastig.

De douane geeft nu al een aantal aanbevelingen:
-bekom een vergunning voor aangenomen laad- en losplaats
-zorg voor ruimte voor tijdelijke opslag
-een vergunning EiDR
-een vergunning AEO
-een EORI nummer
-maak de nodige softwareaanpassingen
-kennis van douanematerie vraagt investeringen

Websites:
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

FAVV / AFSCA


Het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen zal in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen in de handel met het UK door dat deze laatste niet meer deel zal uitmaken van de EU.

Het Belgische agentschap heeft mogelijkheid om onafhankelijk te onderhandelen met derde landen en dus ook met het UK.
Er is momenteel nog geen enkele afspraak gemaakt met het UK.

Bij een harde Brexit vallen alle EU afspraken weg en gelden de regels van het WTO.

Dit zou kunnen leiden dat er vooreerst heel wat nieuw personeel bij het FAVV zal moeten worden ingezet.
De wachttijden en tijdverlies door de controles kunnen oplopen en de betrokken bedrijven worden nu al aangeraden om de nodige maatregelen te treffen.

IRISH BORDER

Een politiek of douane probleem ?
Martin Meacock van Descartes bekijkt dit met de ogen van een UK-burger.

De Ierse grens moet niet een fysieke grens worden en alleszins één zonder speciale regels.
Allerlei oplossingen kunnen worden bedacht:
-vooraf gemaakte opslag en declaraties
-transit
-wederzijds begrip
-gezamelijke controle en operaties tegen smokkelpraktijken
-controles in de havens zouden moeten volstaan
-BTW moet als derde land worden geregeld
-het gebruik van EiDR
-de problematiek rond E-commerce
-data streaming tussen beide regio’s

Alhoewel de EU en ook het UK erg vooruitstrevende digitale infrastructuren hanteren bij de douaneverhandelingen, zal er heel wat veranderen bij de Brexit.

Ook de PCS (Port Community Systems) die nu als operationeelzijn in de meeste havens en luchthavens moeten zich op mekaar afstemmen zodat een duidelijke data uitwisseling mogelijk wordt.

data hergebruiken !

Het moet mogelijk zijn om de oorspronkelijk ingebrachte data te hergebruiken in de verschillende stappen die trafieken ondergaan.

Wat moet er gedaan worden ?
-Investeren in systemen en connectiviteit
-Investeren in opslag en distributie
-Fiscale registraties zowel in Europa als in het UK
-De nodige veranderingen aanbrengen in de supply chains
-De aanvraag van een AEO status om douane opslag tevergemakkelijken

BEDRIJVEN PANEL

De sessie Brexit in Zeebrugge wordt afgesloten met een bedrijven panelgesprek waarin Ron Kuijpers van Broekman Logistics, Peter Stock van P&O Ferries en Stef Amling van nControl met elkaar in gesprek gingen en hun visie naar de Brexit toe naar voren brachten.

SESSIE BREXIT ZEEBRUGGE: een geslaagd event.

De politiek moet rekening houden dat hun beslissingen verre gevolgen kunnen hebben.