GENT 3 NOVEMBER 2018.

Na 2 jaar werken is het zover: de Nederschelde en de Leie zijn opnieuw verenigd en de omgeving van de Reep zit in een nieuw jasje.
Op zaterdag 3 november 2018 organiseerden De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent de officiële opening van de Nederschelde.
Ook de zondag erna waren nog feestelijkheden.

Leie en Nederschelde verenigd

Om de Nederschelde te kunnen heropenen, waren een hele reeks ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk.
Jaren geleden werden al de Wijdenaardbrug, de Nieuwbrug, de Bavobrug en de Scaldissluis gebouwd.

Het openleggen van de Nederschelde zelfbegon eind 2016.
De kaaimuren werden blootgelegd en vervolgens gerenoveerd of vernieuwd.

Intussen werd ook de omgeving aangepakt: het Bisdomplein werd heraangelegd, aan de kant van de Bisdomkaai werd een verlaagde kade gebouwd, de wegenis en de riolering werden vernieuwd…

Ook de Scaldissluis aan de OudeBeestenmarkt wordt uitgebreid getest en klaargemaakt voor gebruik.
Deze sluis zorgt ervoor dat we opnieuw een historische rondvaart in Gent kunnen maken.

SCALDISSLUIS

Sinds 3 november 2018 kunt u in Gent rond de binnenstad varen, ook door de Scaldissluis en langs de Reep en de Bisdomkaai.
Een project waarvan de laatste fase in 2016 begon naast de Oude Beestenmarkt.

De verbinding tussen de passantenjachthaven Portus Ganda en het François Laurentplein is nu een feit.
Sinds 24 september 2018 staat er opnieuw water tussen de Reep en de Bisdomkaai.
Het water kwam tot aan de Scaldissluis, die de weken daarop werd getest en afgesteld.

Op 3 november 2018 was er een openingsfeest in samenwerking met De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent.
Dat weekend konden 1500 Gentenaars gratis het nieuwe traject meevaren in een open gidsboot.

Project Heropening Nederschelde was een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv (vroegere naam: Waterwegen en Zeekanaal nv), Farys en de Stad Gent.

De Scaldissluis wordt een zelfbedieningssluis.
Watersporters die er gebruik willen van maken zullen nog even moeten wachten tot het voorjaar van 2019.
Toerboten kunnen er echter wel al gebruik van maken.
Kajak of kano vaarders moeten de sluis zelfs niet gebruik; voor hen is hellend vlak naast de sluis gebouwd.