Zelfrijdend voertuig als pakjesbezorger in Vlaamse steden.

SAMENWERKINGSMODELLEN TUSSEN LOGISTIEKE SECTOR, INDUSTRIE EN OVERHEID EEN MUST.

Mechelen 11/06/2018
foto’s Georges Janssens

 

Zelfrijdende voertuigen kunnen ingezet worden voor efficiëntere pakjesbelevering in een stad. De technologische mogelijkheden zien er veelbelovend uit, al zal een grootschalige inzet deze voertuigen niet voor de eerstkomende jaren zijn. Hiervoor is een aanpassing van de wetgeving nodig, alsook voldoende volume. Dit kan enkel gerealiseerd worden door middel van samenwerkingsmodellen.

stil en niet vervuilend

Dat blijkt uit de resultaten van het VIL* project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) die heden werden voorgesteld in Lamot Mechelen.

In het project ALEES onderzocht VIL, samen met zeven bedrijven en de stad Mechelen, de mogelijkheden die zelfrijdende voertuigen kunnen bieden voor leveringen in stadscentra.

Zelfrijdende eenheden bieden heel wat voordelen in een stad. De wagens zijn compact, stil, emissieloos en veilig. Ze hanteren flexibele routeplanningen en een betere belading, en bijgevolg een hogere efficiëntie van aan- en afleveringen. Meer geconsolideerde leveringen zorgen bovendien voor minder verkeer en een hogere leefbaarheid in de stadscentra.

geruisloos

Hypergeconnecteerd netwerk

Een ideaal scenario is een hypergeconnecteerd netwerk waarin autonome voertuigen maximaal benut worden. Inbound volumes, zoals voorraden van lokale retailers en handelaars zullen worden opgeslagen in een stedelijk distributieplatform aan de rand van de stad. Autonome voertuigen kunnen vervolgens ingezet worden om deze goederen verder naar het stadscentrum te vervoeren. Daarnaast zullen in het stadscentrum verschillende micromagazijnen fungeren als connectoren voor alle mogelijke lokale vormen van distributie.

“Om dit scenario rendabel te maken is er voldoende volume nodig. Vlaanderen heeft geen wereldsteden, dus er zal moeten samengewerkt worden. Die samenwerking tussen verschillende partijen is cruciaal, maar meteen ook de moeilijkste opdracht”, aldus VIL projectleider Kris Neyens.

Langdurige testen in verschillende steden

Op 25 mei heeft VIL een eerste test uitgevoerd met een zelfrijdend voertuig van het Franse bedrijf Easymile in het centrum van Mechelen. Het voertuig legt volledig autonoom een traject af en maakte verschillende tussenstops bij lokale handelaars om pakjes te af leveren. Er werden verschillende scenario’s uitgetest, waaronder de levering van gekoelde goederen. “Dankzij het gebruik van droogijs hebben we kunnen aantonen dat ook gekoelde en diepvries


*VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek.
VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.
Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be