Vlaamse steunmaatregel voor het plaatsen van een overdrukinstallatie op een binnenschip

De binnenvaart is een uitstekende transportmodus om grote tonnages uitgegraven grond te transporteren. De doelstelling van deze Vlaamse steunmaatregel is om het aanbod van schepen die geschikt zijn voor het vervoer van grondverzet uit te breiden. Om verontreinigde grond te transporteren is het immers aangewezen om de stuurhut en de accommodatie van het binnenschip in overdruk te kunnen zetten.

Deadline voor het indienen van de aanvraag is 30 juni 2015

Doel van de steunmaatregel
Jaarlijks wordt er in Vlaanderen 10 miljoen m3 uitgegraven grond getransporteerd. Uitgerekend in vrachtwagenequivalenten kan dit gelijkgesteld worden met 900 000 vrachtwagenritten. Dit zorgt voor een aanzienlijke bijkomende belasting van het wegennetwerk. Ondanks het feit dat 66% van de transporten vertrekken en aankomen in een gemeente met een waterweg, wordt er onvoldoende voor de binnenvaart gekozen.
Om het gebruik van de waterweg voor het vervoeren van uitgegraven grond te stimuleren, dienen de juiste schepen beschikbaar te zijn. Bij het transport van verontreinigde grond is het immers aangewezen om de stuurhut en de accommodatie van het binnenschip in overdruk te kunnen zetten. Om het aanbod schepen voor grondverzet te vergroten heeft W&Z een steunmaatregel uitgewerkt waarop binnenvaartondernemers beroep kunnen doen.
Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking indien u aan volgende voorwaarden voldoet:
  • u bent eigenaar van een schip met een maximum lengte van 85m;
  • U moet zelf bereid zijn om 20% van de investeringskost te dragen, de overige 80% zal door W&Z betaald worden. Deze steun kan maximaal oplopen tot 32.000 euro;
  • u bent bereid om gegarandeerd twee jaar een bepaald volume grondverzet via de binnenvaart te vervoeren. De volumegarantie moet door u worden opgegeven in het aanvraagdossier;
  • elke 6 maanden zal de steunaanvrager aan de hand van een modeldocument een overzicht indienen van het vervoerde volume , de oorsprong, de bestemming en de aard van de grond.

Welke ondersteuning kan ik krijgen?

In het aanvraagdossier beschrijft u uw goederenstromen en projectplannen. U beschrijft het volume grondverzet dat u in die 2 jaar zal vervoeren en geeft een motivatie hoeveel de investeringskost van de overdrukinstallatie zal bedragen. Als uw aanvraagdossier wordt goedgekeurd zal W&Z  80% van de werkelijke investeringskost terugbetalen, met een maximum van 32.000 euro. Dit na het voorleggen van de betaalde facturen.

Deze steunmaatregel valt volledig onder de de-minimisregelgeving van de Europese Commissie.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Door  het ingevulde aanvraagformulier terug te bezorgen aan W&Z, Dhr. Stijn Wuyts, voor 30 juni 2015. Wij vragen u om onderstaande handleiding grondig door te lezen en om vervolgens het  aanvraagformulier met bijhorende de minimisverklaring ingevuld en ondertekend te versturen aan onze contactpersoon.

Uw contactpersoon
Contact: Stijn Wuyts
Adres: Waterwegen en Zeekanaal NV, Oostdijk 110, B- 2830 Willebroek
Telefoon: +32 860 62 19
Fax: +32 860 63 00

foto © Waterwegen en Zeekanaal.