SUBSIDIE VOOR HET KERKSCHIP SINT JOZEF IN ANTWERPEN

uit: Gazet van Antwerpen 22/06/2015
ANTWERPEN / LUCHTBAL-ROZEMAAI / BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 300.000 euro toe aan de eigenaar vzw Apostolaat der Schippers voor de restauratie van het kerkschip Sint-Jozef in Antwerpen.

Het schip, beschermd op 3 oktober 2011, is met zijn 95,85 meter één van de grootste nog bestaande vaartuigen in gewapend beton. In 1952 werd het schip met gerecupereerde materialen van noodwoningen uit WO II omgebouwd tot een kerkschip. Deze premie maakt de tweede restauratiefase uit het beheerprogramma mogelijk en zal gebruikt worden voor de restauratie van de bedaking, de wanden en de herinrichting van de gang, het sanitair en de nooduitgang van het café en de feestzaal.

FOTO: Het kerkschip werd enkele jaren geleden (2012) overgebracht van de ligplaats aan de Lillobrug naar het Houtdok naast de Mexicobruggen – Foto: © Georges Janssens