Ten huize van de Cityhub van ODTH in Mechelen

Het slotevent van een geslaagd KRACHT project van vzw ConnAct.


Samenwerking in meerwaardeketens: de KRACHT van de toekomst
De vzw ConnAct, in 2012 opgericht door een aantal organisatie-experten, gaf met haar project KRACHT gevolg aan de oproep van ‘Fabriek van de Toekomst’. Het was één van de 26 projecten die werden geselecteerd binnen het toenmalig Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering. KRACHT staat voor “Keten Redesign: Activeren en Co creëren door Herontwerp van Toeleverketens” maar ook voor de bijzondere en vaak onzichtbare kracht die ontwikkeld wordt als organisaties op een open en constructieve manier gaan samenwerken.
connactHet project lichtte de vorige 3 jaren vijf meerwaardeketens van bedrijven door. ConnAct ging na wat de knelpunten en mogelijkheden waren van samenwerking tussen de verschillende deelnemers aan ketens. De uiteindelijke ambitie van het project was een verbetering van de kwaliteit van het productieproces en van jobs. ConnAct wilde met KRACHT ook nagaan hoe het de mogelijkheden van kansengroepen kon vergroten om in dit proces te participeren.  KRACHT bracht de organisaties en bedrijven in de ketens – maar ook tussen de ketens – samen, bevroeg ze en daagde ze uit om samen innovatieve oplossingen te vinden voor hun samenwerking en co-creatie.

SONY DSC

In 2012 lanceerde minister-president Peeters een oproep in het kader van het Nieuw Industrieel Beleid (NIB). De economische pijler van het NIB focuste op de ‘Fabriek van de Toekomst’. Dat was de spil van een nieuw productiviteitsoffensief dat de competitiviteit van onze economie moest versterken. Het offensief vereiste dat ondernemingen, kennisinstellingen en de overheid gingen samenwerken in waardeketens en clusters. De projecten moesten aandacht hebben voor clustervorming, open productie en ketensamenwerking. Het project KRACHT van de vzw ConnAct was één van de geselecteerde projecten en is aan het einde van de rit geslaagd in deze doelstellingen.

SONY DSC
ODTH Ceo Jos De Wael – Minister Kris Peeters – IV-ent.be Ceo Veerle De Wael

Het KRACHT project toont ook de kracht aan van een gestructureerde samenwerking tussen lokale overheden enerzijds en innovatieve ondernemingen anderzijds. Gezamenlijke en geïntegreerde projecten realiseren multiple doelstellingen van alle partners op een wijze en in een mate dat elk van hen individueel niet kan waarmaken. Duurzaam en economisch ondernemen gaan perfect samen met mobiliteit en leefbaarheid, en kunnen elkaar zelfs versterken.

SONY DSC
een Ecokoerier van BubblePost

De persvoorstelling van KRACHT vond plaats op 17 juni  in de cityHUB van ODTH. Dit innoverend logistiek bedrijf met opslagmagazijnen die focussen op multimodale logistiek, heeft haar deuren opengezet om de ECOkoeriers van Mechelen te huisvesten én tevens een samenwerking met andere ketenspelers zoals onder andere BubblePost aan te gaan om duurzame stadsdistributie in Mechelen te waarborgen. Met de ECOkoeriers, een concreet project ontstaan uit de KRACHTsessies, bieden verschillende partners een ecologisch alternatief voor gemotoriseerde leveringen, binnen een economisch rendabel model. Want door krachten te bundelen hopen de partners binnen de ECOkoeriers het volume en de efficiëntie te creëren om het model levensvatbaar te maken én te houden.

Burgemeeste van Mechelen komt het project Ecokoeriers starten.
Burgemeeste Bart Somers van Mechelen komt het project Ecokoeriers starten.

Meer info op
www.connact.be
www.ecokoeriers.be
www.odth.be
www.bubblepost.be
www.iv-ent.be

meegedeeld persbericht.

De Citythub van ODTH in de Antoon Spinoystraat te Mechelen.
Warning: Undefined variable $post in /customers/8/8/9/yachtweb.be/httpd.www/inshore/wp-content/themes/newsup/inc/ansar/hooks/hook-index-main.php on line 117