GRENSOVERSCHRIJDEND STREEKHOLDERS !

Deze twee woorden komen dikwijls in andere contexten zeer negatief over.
Tijdens het Scheldesymposium van VNSC (Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie) kregen ze echter een positieve weerklank naar de toekomst toe.
Vlaanderen en Nederland werken al geruime tijd samen (grensoverschrijdend) en betrekken iedereen die zich wil interesseren aan onze toekomst in het Scheldegebied (streekholders).

Een tweehonderd tal aanwezigen kreeg de keuze om drie van de zes workshops bij te wonen.
Ann De Bie (VRT journaliste) stelde eerst de voorzitters voor: Luuk Blom (adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Unie) en Ilse Hoet (afdelingshoofd Haven en Waterbeleid bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW)).

Luuk Blom, Ann De Bie, Ilse Hoet

Het thema van het symposium: “Samen werken aan een vitaal en duurzaam Schelde-estuarium; van de uitvoering van vandaag naar de perspectieven voor de toekomst”.
Het Schelderivier omvat de Zeeschelde (Boven- Zeeschelde van Gent tot Antwerpen/Burcht, Beneden-Zeeschelde van Antwerpen/Burcht tot de Nederlands/Belgische grens, de Westerschelde en de Oosterschelde in Nederland.

De workshops belichtten elk een belangrijk aspect in deze visie.
Ze kregen elke een symbool mee en de deelnemers konden tijdens een tiental minuten telkens het uitgestippelde beleid aanhoren en er eventueel op inspelen door vragen te stellen of suggesties te geven.

VOGELRINGSESSIE

In de buitendijkse gebieden van de Westerschelde lopen er projecten die bijdragen aan de ontwikkelin van unike getijdennatuur, economische ontwikkeling en toegankelijkheid.
Niet alleen ontpolderingen vragen de aandacht, ook andere gebieden met relatief weinig natuurwaarden hebben nood aan maatregelen voor opwaardering.

Miek Geerst (midden)

Een projectteam volgt de gebieden op met een uitgebreid monitoringprogramma dat nog 10 jaar zal lopen.
Vogels ringen om ze te kunnen tellen is maar één van de maatregelen.
Miek Geerts (Provincie Zeeland) en Masha Dedert (Zeeuwse milieufederatie) leggen uit met welke methodes men tewerk gaat.

ANKERSESSIE

Richard Rozemeijer
Pieter Jan Meire

Hier wordt het draagvlak voor grensoverschrijdende natuur geschetst en dit in het bijzonder  voor het Grenspark Groot-Saeftinghe.
Er moet gewerkt worden aan een Grenspark dat verankerd is in de hoofden en de harten van iedereen.
Pieter Jan Meire (EGTS Linieland) en Richard Rozemeijer (Provincie Zeeland) vertellen hoe projectpartners werken aan een ‘samenwerkingsentiteit’ die het Grenspark in de toekomst moet gaan beheren.

Dit Grenspark omvat het Verdronken Land van Saeftinghe, de Prosperpolder en de Hertogin Hedwigepolder en verder in een grote cirkel errond heel wat natuur-, woon- en werkgebied waar ruimte moet zijn om te ontspannen, te wonen en te werken en waar tegelijk de natuur kan onplooien.
Alhoewel er nog onteigeningsprocedures lopende zijn meent men dat men niet moet wachten op de resultaten ervan maar dat men toekomstgericht nu al moet samenwerken met ‘streekholders’ (iedereen die wil erbij betrekken: boeren, burgers, buitenlui, bedrijven, bestuurders….).
Zij vormen als het waren het menselijk kapitaal in dit project.

Het grote Grenspark omvat zowat 4800 Ha en er is een Interreg Vlaanderen-Nederland lopende voor nog een 3-tal jaren waarmee 2,8 miljoen Euro mee gemoeid zijn.

PEILLATSESSIE

Een vernieuwde stortstrategie voor een gezonde Schelde wordt aangebracht door Frederik Roose (project-coördinator bij de Afdeling Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) en medewerker bij VNSC) en Yves Plancke (onderzoeksingenieur bij het Waterbouwkundig Laboratorium (WL – MOW)).

Frederik Roose en Yves Plancke

Peilen naar de toestand in het estuarium is onontbeerlijk voor de nieuwe stortstrategie.
Op basis van de onderzoeken van de afgelopen jaren en door de effecten van baggeren en storten over een langere periode nauwgezet te volgen kunnen de methodes verder verfijnd worden.

Op de vraag of de gebaggerde specie niet commerciëel kan worden afgevoerd in plaats van te storten, leek de visie dat commerciële zandwinning in de Schelde in de toekomst zou worden afgebouwd.
De toelatingen voor commerciële zandwinning die momenteel nog lopen moet gecompenseerd worden met storten van zand dat vanop zee wordt aangevoerd.


BOEISESSIE

Smartsediment is grensverleggend en grensoverschrijdend baggeren en storten.
Smartsediment werpt met innovatief sedimentbeheer de natuur een reddingsboei toe.

Tom Ysebaert (senior onderzoeker bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en bij Wageningen Marine Research in Yerseke) en Frans Zijderveld (Natuurmonumenten) leggen uit dat het sedimentbeheer een belangrijke rol speelt in het mariene milieu.

Tom Ysebaert

Door kleine getijdenschommelingen in de Oosterschelde lijken zandbanken te vervlakken en terwijl de sterkere stromingen in de Westerschelde dan weer zorgen voor ophopingen op de zandplaten.

Het project Smartsediment loopt met subsidie van het programma Interreg V Vlaanderen-Nederland om een nieuw evenwicht te brengen in de delta door middel van sedimentbeheer.
Sedimentbeheer moet ervoor zorgen dat de biodiversiteit, de morfologie en het ecosysteem erweer bovenop komen.

BOOT-IN-DE-FLES-SESSIE

Terneuzen krijgt een nieuwe sluis die voor economische impulsen moet zorgen voor de haven van Gent en Zeeland Seaports.
Het huidige sluizencomplex is een flessenhals.
De nieuwe sluis haalt de boot uit de fles…

Harm Verbeek

In deze sessie gingen Harm Verbeek (VNSC), Dick Engelhardt (Zeeland Seaports) en Peter Van Parys (Havenbedrijf Gent) in op de effecten van de ‘Nieuwe Sluis’ voor de Zeeuwse en de Vlaamse regio.
Met prikkelende quizvragen en verrassende feiten namen de sprekers hun toehoorders mee op sleeptouw over het effect voor de havenbedrijven.
Indrukwekkend cijfers en leuke weetjes brengen het geheel beter in kaart waarbij dan ook nog naar de toekomst wordt gekeken.

Zie ook: http://inshore.yachtweb.be/?p=3457

KOMPASSESSIE

De evaluatierapportage is het kompas waar de VNSC op vaart.
Dit wordt in kaart gezet door Gerrit Burgers (Rijkwaterstaat) en Hermjan Barneveld (HKV Lijn in water).
Het Schelde-estuarium wordt objectief doorgelicht in het concept T2015 dat in 2018 zal verschijnen.

Gerrit Burgers

De evaluatietechniek steunt op een aantal wetenschappelijke indicatoren rond de drie hoofdfuncties van het estuarium: veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid.

Zo worden ondermeer enkele opvallende ontwikkelingen zoals de minder sterke toename van het gemiddelde hoogwater in de Zeeschelde, de afname van broedvogels in Vlaanderen en Nederland en baggervolumes die na de derde Scheldeverruiming in 2010 hardnekkig op hetzelfde niveau blijven.

[huge_it_slider id=”59″]

 

Interessante links:
Sigmaplan Hertogin Hedwigepolder film
Verdronken land van Saeftinghe film
-Interreg Vlaanderen-Nederland Grenspark-Groot-Saeftinghe
officieel verslag van het symposium

 

Georges JANSSENS.