Motto: “STUURBOORD 10 – STUUR 2030”.  

Op 25 november werd de nieuwe structuur van de reserve van de Marine voorgesteld in de Marinebasis te Zeebrugge.
De Marine kiest uitdrukkelijk en resoluut voor het reservekorps als één van de onderdelen binnen haar toekomstige organisatie.
De Marine zoekt hiervoor gemotiveerde personen met een interessant beroep of vorming.

Deze innovatieve koerswijziging van de Marine is nodig om de toekomst van de organisatie te consolideren.
Inderdaad, de reserve van de Marine als volwaardig Korps binnen de component, is meer dan ooit cruciaal voor de organisatie en haar toekomst.
Haar expertise en haar beschikbaarheid maken van haar een belangrijke speler in de evolutie van onze Marine naar 2030.
Haar motivatie, flexibele inzetbaarheid en specifieke kennis zijn uitermate belangrijk voor de werking van de Marine

OBJECTIEVEN VAN DE NIEUWE RESERVE

a. De Marine kiest uitdrukkelijk voor de Reserve als één van de onderdelen van haar toekomstige organisatie.
De nieuwe structuur van de Reserve combineert het beste van twee werelden: enerzijds laat de structuur de reservist toe een eigen loopbaanpad uit te tekenen binnen de Reserve terwijl anderzijds de traditionele versterking van de actieve OT (organieke tabel) blijft gelden.
De nieuwe structuur laat daarenboven toe dat het reservepersoneel op flexibele en moderne wijze beheerd kan worden.
De structuur laat ook een degelijk bevorderingsbeleid toe.

b. De nieuwe structuur van de Reserve van de Marine heeft eigen hiërarchische lijn die toelaat een specifiek personeelsbeleid voor de Reserve te voeren.
Door binnen die structuur duidelijk afgelijnde functies te plaatsen wordt duidelijk welke competenties nodig zijn binnen de reserve om de actieve Marine blijvend te versterken.

c. Eén primordiaal aspect mag echter niet uit het oog verloren worden: we maken geen Reserve voor de Reserve. De Reserve blijft steeds ten dienste van de Marine.
De verschillende divisies van de Reserve hangen daarom functioneel af van één van Directeurs van de Marinecomponent (of hun onderliggende Korpscommandanten).
Het is dus de actieve Marine die bepaalt welke producten de Reserve zal aanleveren en welke hiervoor de kwaliteitsvereisten zijn.

Aanstelling van een kersverse Commandant voor de nieuwe reserve

Kapitein-ter-zee (R) Daniel SERVATY wordt de eerste commandant van de “nieuwe reserve”.
Hij wordt als Commandant van de Reserve de rechtstreekse adviseur van de COS (Chief of Staff) Marine inzake alle aangelegenheden betreffende de Reserve van de Marine.
Hij stelt de strategische beleidslijnen op , zorgt voor de algemen coördinatie van toepassing op de Reserve van de Marine en verzekert dat zijn divisiechefs constructief samenwerken.
Samen met de COS Marine werkt hij de structuur van de Reserve van de Marine uit en concretiseert het aantal posten per divisie met de bijhorende competenties.

Kapitein-ter-Zee (R) Daniel Servaty (foto Georges Janssens)

CV Kapitein-ter-Zee(R) Daniël Servaty
Kapitein-ter-zee (R) Daniel SERVATY werd geboren op 4 november 1958. Al sedert 1983, bij zijn benoeming tot vaandrig-ter-zee tweede klasse, is Daniel SERVATY, werkzaam als Reservist bij de Belgische Marine.
Naast de verschillende vormingen die inherent zijn aan bevorderingen, genoten aan het KHID, nam hij deel aan verschillende bijkomende vormingen zoals :
 in 1988 de cursus van Staff Officer Naval Control of Shipping in Eguermin, de zeemijnenbestrijdingsschool in Oostende,
 in 2007 de cursus Naval Cooperation and Guidance for Shipping,
 en in 2009 de NATO Advanced Course at Maritime Trade Operations bij de Royal Navy.
Kapitein-ter-zee (R) Daniël Servaty is uittredend Commandant van het Marine Detachement Antwerpen.
Houder van verschillende universitaire diploma’s, is Daniël Servaty in zijn burgercarrière maritieme verzekeraar geweest en het grootste deel van zijn carrière “insurance broker” en risk consultant voor grote Engelse en Amerikaanse bedrijven met als doelgroep maritieme bedrijven en actoren in de logistieke lijn, activiteit die hij nog steeds uitoefent.

Hij is getrouwd met Katrien Lamote en heeft één dochter.

Naast een nieuwe commandant van de Marinereserve krijgt deze nieuwe eenheid ook een aantal afdelingshoofden en commandanten van marine detachementen aanwezig in alle Belgische Zeehavens. Deze hebben volgende specifieke taken :

De Commandant van de Divisie Liaison Officieren:
De Commandant van de Divisie Liaison Officieren staat de Directeur Operationele Steun bij.
Hij verzekert de coördinatie van zijn Liaison officieren (LO).
Liaison officieren kunnen onder meer ingezet worden bij recepties, security, safety.
In het specifieke geval van een havenbezoek van een vreemd oorlogsschip aan één van onze Belgische havens verzekert hij dat voldoende LO’s worden toegewezen aan dit schip.
Hij coördineert hiervoor met de betreffende NAVDET die de “overall” verantwoordelijkheid draagt m.b.t het havenbezoek. Hij zorgt voor de borging van de specifieke competentie “LiaisonOfficier”.
Hij adviseert de Commandant van de Reserve inzake het personeelsbeleid van zijn Divisie.

De Commandant van de Divisie Operationele Steun:
De Commandant van de Divisie Operationele Steun staat de Directeur Operationele Steun (DOST) bij.
Deze Commandant stuurt de secties beveiliging, transport, vorming en logistiek aan. Met de competenties beschikbaar in deze secties, worden bij behoefte gedefinieerd door DOST, de actieve kaders aangevuld.
De Commandant van de Divisie Operationele Steun verzekert de vorming en de borging van de competenties van het personeel onder zijn commando.
Hij ondersteunt de andere Divisiecommandanten van de Reserve bij hun operationele behoeften.

De Commandant van de Divisie Operationele Steun is verantwoordelijk voor het personeelsbeheer van de reserve.
Hij zal hiervoor de beheersdiensten binnen DOST centraliseren en voorzien van een nieuwe, innoverende methodiek voor het beheer van reserve personeel.
Hij adviseert de Commandant van de Reserve betreffende het personeelsbeleid van zijn Divisie.
Gelet op het vrij nieuwe karakter van deze divisie zal de Divisiecommandant de nodige voorstellen formuleren aan DOST om deze divisie verder uit te bouwen.
Met betrekking tot de aspecten beveiliging zal hij overleggen met DBO/Ops gelet op de raakvlakken met het project “harbour protection”.
De Commandant van de Divisie M²TIC:
De Commandant van de Divisie M²TIC staat de Directeur Operaties bij. Hij verzekert de samenwerking tussen de Marine enerzijds en de koopvaardij en de civiele maritieme organisaties anderzijds om bij te dragen aan de operationele inzet van de Marine, om te zorgen voor een minimale belemmering van militaire operaties door civiele scheepvaart en door te zorgen voor de bescherming van koopvaardijschepen en dus voor een continue economische goederenstroom. Hij borgt de competenties benodigd om een functie te kunnen opnemen in zijn divisie.

De Commandant van de Divisie Naval Detachments:
De Commandant van de Divisie Naval Detachments verzekert de horizontale coördinatie tussen zijn verschillende SectieChefs (Kust, Brussel, Gent, Luik, Antwerpen, KMK en Zeescouts).
Hij is tevens verantwoordelijk voor de algemene communicatie op het lokale vlak.

De commandanten van de Marine detachementen:
Zijn de ambassadeurs van de Marine op het lokale vlak.
Hun verantwoordelijk bestaat erin om een concrete aanwezigheid van de Marine te vestigen binnen hun verantwoordelijkheidsgebied.
Ze bouwen een lokaal netwerk op met alle mogelijke gezagsdragers, autoriteiten, politici, bedrijven, scholen, opleidingscentra… (doelgroep contacten: provincie, stad, haven, industrie, politie, magistratuur, diplomatiek korps, onderwijs, academici, religieuze autoriteiten, jeugdbewegingen, vaderlandslievende bewegingen, maritieme verenigingen).
Zij staan in voor het vergroten van de recruteringsbasis in hun regio in samenwerking met de Cel Recrutering.

De Commandant van de Divisie Subject Matter Experts:
De Commandant van de Divisie Subject Matter Experts staat de Directeur BeleidsOndersteuning bij.
Hij levert via een gepast personeelsbeleid binnen zijn Divisie de expertise aan om de Marine bij te staan.
De expertisedomeinen zijn Operaties (Risks&disasters – management – Nautical innovation), Technical Support (Naval construction – Cybersecurity) en Decison Support (Economics, Law, Strategic Studies).