– Getijdensluizen tijdens droogteperiodes –

Mededeling van de Vlaamse Waterweg nv

Indien De Vlaamse Waterweg ten gevolge van aanhoudende droogte genoodzaakt wordt om, conform het “Reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste” dat op 30/04/2021 aan de Vlaamse Regering werd meegedeeld, een waterbesparende maatregel in te voeren waarbij pleziervaart enkel samen met beroepsvaart kan geschut worden, zal De Vlaamse Waterweg de getijdesluizen (Duffelsluis, Benedensluis, sluis Klein-Willebroek, sluis Wintam, sluis Dendermonde, Gravensas, Veurnesas en de Kattendijksluis) voor pleziervaart toch blijven bedienen in een getijdevenster voor en na hoogwater:

  • Duffelsluis (1uur voor en na hoog water)
  • Benedensluis Mechelen (1,5uur voor en na hoog water)
  • Sluis Klein-Willebroek (1uur voor en na hoog water)
  • Sluis Wintam (1uur voor en na hoog water)
  • Sluis Dendermonde (1,5 uur voor en na hoog water)
  • Gravensas (0,5 uur voor en na hoog water)
  • Veurnesas (1,5 uur voor en na hoog water)
  • Kattendijksluis (normaal vaarregime)

Deze werkwijze en vaarvensters kunnen bijgestuurd worden na evaluatie.

Mededeling van: De Vlaamse Waterweg nv
Afdeling Sturing – T 078 055 440
Havenstraat 44, 3500 Hasselt
www.vlaamsewaterweg.be

foto’s © Georges Janssens: sluis Klein Willebroek (boven) en Kattendijksluis