– 10/03/2022 – https://www.portofantwerp.com/nl/havenpolitieverordening-2021
– foto boven Lillobrug

De Havenpolitieverordening Haven van Antwerpen dd 02 oktober 2021 is zopas gevalideerd door de Vlaamse Gemeenschap en gepubliceerd in het Staatsblad van 14 maart 2022. De veranderingen t.o.v. de vorige verordening gaan dus mee in werking vanaf 14 maart 2022.

PLEZIERVAART

Enkele opmerkelijke wijzigingen en/of aanvullingen:
HKD = Havenkapiteinsdienst

6.2 Boottochten

Het is verboden boottochten te organiseren in het havengebied, tenzij met toelating van HKD. De gezagvoerder is verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van deze toelating.
Het is verboden voor havengebruikers watersportactiviteiten uit te oefenen, tenzij met toelating van HKD, aan te vragen door de havengebruiker.

6.4 Pleziervaart

Het is voor pleziervaart:

  1. Verboden sluizen te gebruiken;
  2. Verboden aan te meren aan kaaien in het havengebied;
  3. Is uitsluitend toegelaten in doorvaart via de kortste weg van Noordlandbrug naar Stadshaven of Albertkanaal en omgekeerd;
  4. Verplicht een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren.
  5. Verplicht in het bezit te zijn van een internationaal certificaat van bestuurder
    HKD kan hier een uitzondering op verlenen.

8.1.16 Marifoonverplichting

Een vaartuig moet uitgerust zijn met een door de overheid gekeurde, goed werkende marifooninstallatie die geschikt is voor het schip-schip verkeer, voor het ontvangen van de nautische informatie en voor het verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde diensten.

In een sluis moet een vaartuig uitluisteren op het kanaal van de sluis.

In het havengebied moet een vaartuig uitluisteren op het navigatie- en veiligheidskanaal van het deel van het havengebied waarin het vaartuig zich bevindt. Om veiligheidsredenen dient steeds de Nederlandse of Engelse taal gebruikt te worden.

8.1.17 AIS

Elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct werkende AIS-installatie. Bij vaartuigen die deel uitmaken van een sleep moet minstens één der vaartuigen gebruik maken van een correct werkende AIS-installatie. Bij vaartuigen in koppelverband moet het schip dat hoofdzakelijk voor het voortbewegen zorgt gebruik maken van een correct werkende AIS-installatie. Het AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijkheid overeen te komen. Uitzonderingen kunnen verleend worden aan vaartuigen met politionele opdrachten.

VTS radar- en communicatietoren

COMMUNICATIE

In de verordening maakt men voor vaartuigen in bovenstaande items geen onderscheid tussen beroepsvaart en pleziervaart, wat impliceert dat alle vaartuigen moeten uitgerust zijn met marifoon en AIS.

Ook staat er niet in vermeld dat de AIS een transponder moet zijn of alleen een ontvanger. Ingeval van transponder is de vraag of de B-transponders wel toegelaten zijn voor de pleziervaart.

Omdat het havengebied ook de aanlegstroken langsheen de Schelde omvat, kan men zich de vraag stellen of die AIS verplichting ook daar van toepassing is…

Wordt opgevolgd.

Jachthaven Willemdok naast het MAS

MELDINGSPLICHT MET MARIFOON EN FD-NUMMER

Vaartuigen die zich aanmelden in de Haven van Antwerpen moeten een FD-nummer hebben dat vooraf is aangevraagd. Pleziervaartuigen kunnen terecht bij Jachthaven Willemdok om een FD-nummer aan te vragen: https://www.jachthavenantwerpen.be/fd-nummer-aanvragen/.

Standaard melding (model van de 3W’s):
De VHF-melding moet voldoen aan het gestandaardiseerd model zodat de communicatie efficiënt verloopt en de informatie onmiddellijk duidelijk is voor alle verkeersdeelnemers. Daarom wordt een standaard melding opgebouwd volgens het model van de 3W’s: wat, waar en waarheen.
Wat : de naam van het vaartuig, eventueel aangevuld met het scheepstype
Waar : positie van het vaartuig
Waarheen : bestemming van het vaartuig

In de dokken heeft men sedert november 2021 een VTS-Sector Polder operationeel gemaakt. Deze sector bevindt zich tussen de Noordlandbrug en de Lillobrug (kaai 520/529). Pleziervaartuigen melden zich in deze sector op VHF-kanaal 02. Het algemeen navigatiekanaal VHF 74 is in deze sector ook vervangen door VHF 02.

Voor de deel tussen Sector Polder en de Stadshaven of Albertkanaal dient men zich te melden op VHF-kanaal 20. Het navigatiekanaal in de dokken is VHF 74.

In de Stadshaven Antwerpen ligt de Jachthaven Willemdok. Pleziervaartuigen die Antwerpen bezoeken kunnen de Jachthaven Willemdok bereiken met eventueel een vrije doorvaart door de Haven van Antwerpen. Overzicht van de VHF-kanalen in de Stadshaven:

Ook de Jachthaven Willemdok is te bereiken op VHF-kanaal 23.

Siberiabrug

TOEGANG TOT JACHTHAVEN WILLEMDOK

De Jachthaven Willemdok is te bereiken vanuit de Schelde via de Kattendijksluis. De andere zeesluizen mogen niet gebruikt worden door de pleziervaart. Vanuit Nederland komende langs het Schelde-Rijnkanaal of vanuit het Alberkanaal vraagt men best toegang langs Siberiabrug en vervolgens Londenbrug.

De Jachthavens in het Kempisch dok zijn voorbehouden voor vaste ligplaatshouders en dus niet voor passanten.

foto’s © Georges Janssens