SONY DSC

– 17/03/2022 – foto’s © Georges Janssens

Mededeling Scheepvaartbericht: herstelwerkzaamheden.

Dringend vaarwegbericht, gepubliceerd door De Vlaamse Waterweg nv op 17/03/2022, 11:59.
Geldig van 17/03/2022 tot en met 16/05/2022
Voor sluis Kattendijksluis, km 0,4 (Kattendijksluis) geldt

  • van 17/03/2022 00:00 uur tot en met 16/05/2022 00:00 uur volgende beperking:
  • stremming

Aanvullende inlichtingen (Nederlands): Dringende herstellingswerken vloeddeuren Kattendijksluis.
Bron: FTM/BE/De Vlaamse Waterweg nv/2022/0545/00
Contactgegevens: 0800 30 440, +32(0)78 055 440visuris@vlaamsewaterweg.be


Brug over Kattendijksluis en rechts de vloeddeuren

WAT IS ER AAN DE HAND ?

Begin dit jaar werd vastgesteld dat de ebdeuren aan de Schelde-kant aan een groot onderhoud moesten worden onderworpen. Het was gebleken dat verschillende bevestigingspunten niet meer voldeden om veilig en optimaal te werken. De deuren werden uitgehaald, nagekeken, hersteld en teruggeplaatst.

Bij een recente controle van zowel eb- als vloeddeuren stelde men dezelfde problemen vast bij de vloeddeuren. Voor de veiligheid en om verdere schade te voorkomen heeft men beslist om onmiddellijk de deuren buiten dienst te stellen en de herstelling zo vlug mogelijk uit te voeren.

De vloeddeuren moeten worden verwijderd om ze te kunnen herstellen en dat impliceert dat heel wat tussenstappen moeten worden uitgevoerd die verschillende weken in beslag zullen nemen.

Vooreerst moeten de buitenschotten worden geplaatst en als de vloeddeuren worden uitgenomen zal ook het brugverkeer geruime tijd worden onderbroken.

Dit alles vraagt heel wat voorbereiding en afspraken met betrokken diensten en instanties.

Het uithalen van de sluisdeuren vraag heel wat voorafgaandelijk werk…

PLEZIERVAART

Door het uitvallen van de Kattendijksluis is het niet meer mogelijk om te schutten tussen de Schelde en de Stadshaven. Hierdoor is ook de toegang van de Schelde van en naar de Jachthaven Willemdok niet meer mogelijk. Alternatief gebruik van andere zeesluizen in de Haven van Antwerpen is verboden.

Momenteel zouden er gesprekken worden gevoerd tussen de Stadshaven Antwerpen en de Haven van Antwerpen om eventueel gebruik te maken van een zeesluis. Tot op heden hebben we hier nog geen uitsluitsel van ontvangen.

Voordat de sluisdeuren worden uitgehaald moeten afsluitschotten worden geplaatst…

HAVEN VAN ANTWERPEN

De Haven van Antwerpen is uiterst streng in haar recentste Havenpolitieverordening gepubliceerd in het Staatsblad op 14/03/2022 (https://inshore.yachtweb.be/?p=16021). Zo moeten pleziervaarders in de Haven van Antwerpen voldoen aan heel wat meer regels dan op andere waterwegen in België.

Enkele moeilijke items hiervan zijn:
-het is verboden om de zeesluizen te gebruiken of aan te meren aan kaaien in het havengebied;
-er is uitsluitend doorvaart toegelaten via de kortste weg van het Schelde-Rijnkanaal (Noordlandbrug) naar de Stadshaven of Albertkanaal en omgekeerd;
-verplichting een marifoon aan boord te hebben en uit te luisteren (marifoonbrevet ook verplicht);
-het moet een door de overheid gekeurde, goed werkende marifooninstallatie zijn die geschikt is voor het schip-schip verkeer, voor het ontvangen van de nautische informatie en voor het verbinding hebben met de voor de scheepvaart ingestelde diensten (in de meeste gevallen zijn hiervoor twee marifoontoestellen nodig).
-de bestuurder van het vaartuig moet in het bezit zijn van een internationaal certificaat van bestuurder;
-elk vaartuig dient gebruik te maken van een correct werkende AIS-installatie die permanent ingeschakeld is.

Omdat op de andere waterwegen de meeste regels niet worden opgelegd aan heel wat pleziervaarders zal dit leiden tot een aanzienlijk prijskaartje als men zich in de toekomst wil begeven in de Haven van Antwerpen.

Lillobrug in Haven van Antwerpen