WATERSPORTERS WORDEN BEDROGEN BIJ HET GEBRUIK VAN PLOTTERS !

ONBETROUWEBARE SOFTWARE KAN CATASTROFAAL WORDEN !

 
We kennen ze allemaal, die mooi ogende dingen waarop waterkaarten tevoorschijn worden getoverd en heel dikwijls in combinatie met andere hulpmiddelen als radar, dieptes, AIS, wind, visvinders, enz..

En dat alles wordt dan nog gekoppeld aan een zeer accurate GPS.
Onze positie op de kaart lijkt heel juist te zijn en dat is ook zo want de moderne technologie kan dit tot op soms minder dan een meter bevestigen.

Raymarine, Garmin, Simrad, B&G, en nog vele anderen maken de prachtigste toestellen.
Ze zijn voorzien van de laatste nieuwe snufjes, kunnen gebruikt worden in regen en wind, zijn nog goed leesbaar bij fel zonlicht, en noem maar op.

Maar de software voor de vaarkaarten laat zeer te wensen over.
De meeste digitale vaarkaarten worden sporadisch of soms slechts éénmaal per jaar bijgewerkt.

En juist hier wringt het schoentje: watersporters wensen bij hun dure hardware ook exacte vaarkaarten.

Na maandelang allerlei digitale vaarkaarten te hebben opgevolgd, met de bedoeling een degelijk product te kunnen aanwijzen, zijn we tot de vaststelling gekomen dat geen enkele digitale vaarkaart in aanmerking komt.

Wat hebben we nagegaan ?
We hebben ons vooral toegelegd op de informatie over Zeeland (Westerschelde en Oosterschelde).
Hebben software opgevolgd van:
-PC-Navigo: gespecialiseerd in binnenwateren en bruikbaar met computer
-Stentec: 1800-vaarkaarten en bruikbaar op computer
-NV-Charts: te gebruiken op computer en plotter
-Navionics: gebruikt op diverse plotters en kan ook op computer
-C-Map: gebruikt op diverse plotters en kan ook op computer

Iedereen weet dat de vaarwegsituaties heel erg aan schommelingen onderhevig zijn in de Schelde-delta.
Begin dit jaar zijn heel wat boeien gewoon van naam veranderd.
We verwijzen hiervoor naar een ander bericht: http://inshore.yachtweb.be/?p=1137.
Ook gebeuren er heel wat verschuivingen van de dieptes.

We zouden denken dat de softwarehuizen dit op de voet opvolgen.
Neen, dit gebeurt absoluut niet.
De softwarehuizen werden door ons aangeschreven, ongeveer een maand na ingrijpende wijzigingen op het water.
Op één na hebben ze allen gereageerd en beloofden aanpassingen.
Nu twee maanden later:
-PC-Navigo: deed onmiddellijk de aanpassingen
-Stentec: aanpassing gedaan na twee weken, nog steeds kleine foutjes op de kaarten en verouderde en verkeerd geplaatste informatie
-NV-Charts: aanpassing later gedaan met nog heel wat fouten ; waren niet op de hoogte waar ze de bijwerkingen moesten halen
-Navionics: aanpassingen later gedaan maar met nog heel wat fouten (o.a. dieptelijnen)
-C-Map: geen reactie noch aanpassingen

Aldus maken we ons ten zeerste ongerust over het feit dat watersporters bijvoorbeeld bij een plotse slechte zichtbaarheid zich moeten gaan baseren op hun plotter met GPS en eventueel radar.
Als de informatie op de vaarkaarten niet klopt met de realiteit dan zouden er wel eens rare dingen kunnen gebeuren.
We hoorden reeds van verschillende watersporters die aan de grond liepen (meestal zonder schade) omdat hun instrumentarium niet de juiste informatie door kon geven.

Het is dus niet omdat we een dure plotter hebben aangeschaft dat men zich veiliger zou voelen.
Het is vooral de software die in die plotters wordt gestoken die het hem doet.

Er zijn oplossingen hiervoor: dat zullen we nu uitwerken en komen er later op terug.
Ook de papieren kaarten zijn meestal verouderd en ze bijwerken aan de hand van scheepvaartberichten is niet eenvoudig.

Hierna enkele kaartjes met detail van Overloop van Valkenisse: aan U om besluiten te trekken…

svv - gna

Officiële recentste kaart van het GNA (Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit)

svv - pcnavigo

PC-Navigo – merk de fouten in benamingen boeien Fietspad Moer

svv - stentec 1800

Stentec 1800-kaarten: bijkomende info in verouderd en staat niet op de juiste plaats

svv - nvcharts

NV-Charts: kaarten passen niet mooi aan elkaar en sommige oude boeien zijn niet weggenomen

svv - navionics

Navionics : Boeien en diepten niet correct

De gegevens van deze kaartjes zijn heden 30/06/2016 opgenomen.

Tekst: Georges JANSSENS