VAREN OP BELGISCHE SCHEEPVAARTWEGEN

VAARBEVOEGDHEIDSBEWIJS voor PLEZIERVAART en PASSAGIERSVAART

 

Het stuurbrevet voor de pleziervaart:
-Minimum 17 jaar bij aanvraag (stuurbrevet vanaf 18 jaar)
-Medische keuring door dokter op algemene conditie en test van gehoor en zicht
-Slagen in theoretisch examen (cursus volgen niet verplicht)
-Praktijkervaring: minimum 12 uur genoteerd in dienstboekje

Info: Contact
Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5 – 8400 Oostende
Tel.: +32 (0)59 56 14 80
Mail: brevet.yachting@mobilit.fgov.be

Welk stuurbrevet bij de pleziervaart?
-Er zijn twee soorten: beperkt en algemeen stuurbrevet
-Het beperkt stuurbrevet geldig voor de Belgische binnenwateren met uitgezonderd de Beneden-Zeeschelde;
-Het algemeen stuurbrevet geldig voor alle Belgische binnenwateren.

Wanneer is een stuurbrevet nodig:
-schip minder dan 15 m: geen stuurbrevet nodig en ook geen minimumleeftijd
-schip minder dan 15 m met motor tot 7,355 KW en snelheid minder dan 20 km/u: minimumleeftijd 16 jaar
-schip minder dan 15 m met motor meer dan 7,355 KW en snelheid minder dan 20 km/u: minimum leeftijd 18 jaar of 16 jaar indien vergezeld van persoon van meer dan 18 jaar
-schip ongeacht de lengte en varend op motor met meer dan 20 km/u: minimum 18 jaar en een stuurbrevet
-schip groter dan 15 m: minimum 18 jaar en een stuurbrevet

Gelijkwaardige stuurbrevetten:
-Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
-Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
-Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
-Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
-Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)

Radarbrevet:
-Bij slecht zicht moet gevaren worden met radar
-Indien radar aan boord moet de bedienaar in het bezit zijn van een Radarbrevet
-Hiervoor is een praktische en theoretische proef af te leggen
-Een annotatie R wordt aangebracht bij het vaarbewijs A of B (binnenvaart)

Getuigschrift passagiersvervoer:
-Binnenwateren: vervoer van meer dan 12 passagiers: schipper en/of bemanningslid moet in het bezit zijn van een getuigschrift voor personenvervoer
-Een annotatie P kan worden aangebracht bij het vaarbewijs A of B (binnenvaart)
-Op zee: vervoer van meer dan 12 passagiers: een aangepast STCW brevet voor schipper en bemanning
-Pleziervaartuigen met commerciële vlaggenbrief: schipper moet in het bezit zijn van een aangepast STCW brevet
-Opmerking: een vlaggenbrief is nodig op de Beneden-Zeeschelde en Zee voor pleziervaartuigen (voor meer dan 24 m lengte een zeebrief)

Marifoonbrevet:
-Het marifoonbrevet moet aangepast zijn aan de apparatuur die aan boord is
-Een beperkt certificaat van radiotelefonist voor scheepstations voor gewone marifoons
-Meer uitgebreide radioappatuur (bv. DSC, Epirb, SART, Satcom, …) aan boord: SRC-brevet
-Heeft men bijvoorbeeld een GMDSS-toestel aan boord dan is een SRC-brevet nodig

Passagiersvervoer:
-Minder dan 12 passagiers op de binnenwateren: brevetten en certificaten als voor pleziervaart
-Schip bestemd voor meer dan 12 passagiers op de binnenwateren: brevetten en certificaten als passagiersschip voor de beroepsvaart
-Minder dan 12 passagiers op zee: schip met certificaat van deugdelijkheid, commerciële vlaggenbrief en een gepast STCW-certificaat
-Schip bestemd voor meer dan 12 passagiers of betalende hengelaars (gelijk welk aantal): (STCW-)brevetten en certificaten als passagiersschip

STCW:
-Wegens een veranderde wetgeving van de STCW-code 2010 Manila Amendments zijn de meeste vaarbevoegdheidsbewijzen slechts geldig tot 31 december 2016
-Een nieuw vaarbevoegdheidbewijs STCW blijft 5 jaar geldig
-Breng U tijdig in orde

Tekst: Georges JANSSENS

 STCW 2010 Manila Amendments

A-II/1 Officers in charge of navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more
A-II/2 Masters and chief mates on ships of 500 gross tonnage or more
A-II/3 Officers in charge of a navigational watch and of masters on ships of less than 500 gross tonnage
A-II/4 Ratings forming part of a navigational watch
A-II/5 Ratings as able seafarer deck
A-III/1 Officers in charge of an engineering watch in a manned engine-room or designated duty engineers in a periodically unmanned engine-room
A-III/2 Chief engineer officers and second engineer officerson ships powered by main propulsion machinery of 3,000 kW propulsion power or more
A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
A-III/4 Ratings forming part of a watch in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room
A-III/5 Ratings as able seafarer engine in a manned engine-room or designated to perform duties in a periodically unmanned engine-room
A-III/6 Electro-technical officers
A-III/7 Electro-technical ratings
A-IV/2 GMDSS radio operators
A-V/1-1 Masters, officers and ratings on oil and chemical
A-V/1-2 Masters, officers and ratings on liquefied gas tankers
A-V/2 Masters, officers, ratings and other personnel on passenger ships
A-VI/1-1 Personal survival techniques
A-VI/1-2 Fire prevention & fire fighting
A-VI/1-3 Elementary first aid
A-VI/1-4 Personal safety & social responsibilities
A-VI/2-1 Proficiency in survival craft & rescue boats other than fast rescue boats
A-VI/2-2 Fast rescue boats
A-VI/3 Advanced fire fighting
A-VI/4-1 Medical first aid
A-VI/4-2 Medical care
A-VI/5 Ship security officers
A-VI/6-1 Ship security awareness
A-VI/6-2 Ship security duties