CONTAINERS WEGEN VOOR VERSCHEPING !

IMO roept lidstaten op soepel om te gaan met weegplicht.  

LONDEN, 26 mei 2016 11:35 – uit Schuttevaer (EvH)
Foto’s: Georges Janssens.

De International Maritime Organization (IMO) roept lidstaten op praktisch en soepel om te gaan met de verplichting op het wegen van containers. De IMO stelt een overgangstermijn voor van drie maanden na 1 juli.

‘Deze drie maanden stelt iedereen in de keten in het containervervoer in staat om de procedures voor het documenteren, communiceren en het elektronisch delen van het brutogewicht van de container (de Verified Gross Mass oftewel VGM) verder te verfijnen en de software te updaten’, aldus de IMO.

Veiliger beladen
De weegverplichting gaat gelden voor alle exportcontainers wereldwijd. Verladers of expediteurs moeten vanaf 1 juli het juiste brutogewicht van een zeecontainer (Verified Gross Mass oftewel VGM) schriftelijk doorgeven aan de reder. Dat moet voor het laden gebeuren en zonder het document mag de gezagvoerder van het schip de lading niet meenemen. Doel is een veiliger belading van de schepen. De IMO paste voor de verificatieplicht het Safety of Life at Sea-verdrag (SOLAS) aan. Voor Nederland is de verplichting onder meer geïmplementeerd in de Schepenwet.

Het vaststellen van het VGM mag volgens twee methodes, het individueel wegen van de containers of door de massa te berekenen. Deze berekening is een optelsom van het gewicht van de container, de lading, verpakking en vastzetmateriaal. De afwijking mag hoogstens 5% zijn, of 500 kilo indien het gewicht van de container minder dan 10 ton is.
De weegverplichting geldt niet voor containers die op een chassis of trailer op een RoRo-schip worden gereden dat korte internationale trajecten vaart, bijvoorbeeld op een veerboot.

SONY DSC