AIS MOET ALTIJD OPSTAAN !

BOETES IN NEDERLAND VOOR NIET VOLDOEN VAN AIS-PLICHT.   

Schuttevaer 13/04/2016

Politie, Rijkswaterstaat en Havenbedrijven gaan vanaf 1 mei de AIS-plicht handhaven en verbaliserend optreden. Tot eind april treden de autoriteiten naar de schippers toe waarschuwend op wanneer niet wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik van AIS.

Een schermafdruk van de waarnemingsapparatuur van Agentschap Telecom. Alle vlaggen zijn schepen met foutief geprogrammeerde AIS-transponders. (Archiefbeeld Agentschap Telecom) '
Een schermafdruk van de waarnemingsapparatuur van Agentschap Telecom. Alle vlaggen zijn schepen met foutief geprogrammeerde AIS-transponders. (Archiefbeeld Agentschap Telecom)

Sinds 1 januari 2016 moeten de beroepsvaart en de pleziervaart langer dan 20 meter op alle Nederlandse wateren vanaf CEMT klasse I, waar het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) van kracht is, AIS gebruiken. Eerder was het al van toepassing op de zogenoemde aktewateren (Rijn, Waal, Lek). De AIS-plicht is niet van toepassing wanneer een schip stilligt op een plek waar de bevoegde autoriteit een uitzondering heeft gemaakt.

 

Permanent ingeschakeld

In artikel 4.07 van het Binnenvaartpolitiereglement wordt gedetailleerd omschreven aan welke verplichtingen schippers moeten voldoen met betrekking tot AIS. Zo staat in dit artikel: ‘Het Inland AIS-apparaat moet permanent ingeschakeld zijn en de ingevoerde gegevens moeten op ieder moment met de werkelijke gegevens van het schip of samenstel overeenkomen.’

De afgelopen maanden is door de politie, Rijkswaterstaat en de Havenmeesters van Rotterdam en Amsterdam nauw gelet op het AIS-gebruik, met name of de schepen de juiste AIS informatie uitzenden. Regelmatig blijkt dat schepen niet de juiste AIS-informatie uitzenden. Daarbij gaat het met name om informatie als scheepstype, scheepsnaam, MMSI nummer, lengte, breedte en de plaats van de GPS antenne.

Eerder bleek uit onderzoek van het Agentschap Telecom al dat AIS-transponders van binnenvaartschepen vaak onjuiste informatie uitzenden. Omdat vanaf 1 mei verbaliserend wordt opgetreden, wordt schippers geadviseerd te controleren of de door hen uitgezonden AIS-gegevens conform de regels van het Binnenvaartpolitiereglement zijn.

(EvH)