ANTWERPEN en de WATERBUS.

zie ook ons bericht al van 27 oktober 2015 dienaangaande: http://inshore.yachtweb.be/?p=631  

ANTWERPEN, 1 mei 2016 14:34 (overgenomen uit Schuttevaer).
foto’s: Georges Janssens

Antwerpen verkent marktkansen voor waterbus

Een waterbus op de Schelde. Sinds havenschepen Marc Van Peel enkele maanden geleden aankondigde dat het Havenbedrijf Antwerpen werk zal maken van dit nieuwe, maar vooral duurzame transportmiddel, werd er achter de schermen hard gewerkt om de eerste waterbuslijn tegen de zomer van 2017 te laten uitvaren.

‘Het enthousiasme van de bedrijven in de haven en van de Antwerpenaren voor dit nieuwe initiatief is bijzonder groot’, zegt havenschepen Marc Van Peel. ‘Het concept van de waterbus heeft al in andere steden zijn waarde bewezen. In een stad als Antwerpen, met de tweede grootste haven van Europa, moeten we een dergelijk initiatief met succes kunnen lanceren en uitbouwen’, aldus Van Peel.

Marktverkenning
Om het project van de Antwerpse waterbus verder uit te bouwen, start het Havenbedrijf met een internationale marktverkenning waarmee het tot 22 mei informatie wil verzamelen. Aan de hand van een reeks vragen wil het Havenbedrijf een beter zicht krijgen op de reeds bestaande partijen voor de exploitatie van de waterbus en de beschikbare schepen op de markt. Daarnaast wil het Havenbedrijf het concept dat tot dusver werd ontwikkeld, toetsen aan de markt. Op basis van de informatie die nu verzameld wordt, zal er in een volgende fase een aanbesteding worden uitgeschreven waarmee het Havenbedrijf op zoek gaat naar een uitbater voor de waterbus.

SONY DSC

Ponton Van Dijck aan het Steenplein in Antwerpen

Duurzame mobiliteit
Een reeks van ingrijpende infrastructuurwerken zal de komende jaren een belangrijke impact hebben op de mobiliteit in en de bereikbaarheid van de Antwerpse regio. Met de waterbus wil het Havenbedrijf de havenwerknemers een duurzaam alternatief aanbieden om snel en efficiënt hun werkplek te bereiken. ‘Een goed werkende waterbus moet mensen kunnen overtuigen om hun wagen thuis te laten. De Schelde is immers een onbenutte snelweg voor woon-werkverkeer die we nu, in een fase van ingrijpende werken, optimaal moeten inzetten’, zegt havenschepen Marc Van Peel. De waterbus zal zich in eerste instantie richten op woon-werkverkeer, maar ook toeristen en recreanten zullen op de waterbus kunnen stappen.

Routes
Op basis van uitgebreide contacten en analyses de voorbije maanden, heeft het Havenbedrijf drie lijnen voor de waterbus uitgetekend. De eerste lijn of havenlijn loopt van Antwerpen-Centrum (Steenplein) tot aan Fort Liefkenshoek in Beveren en kan de verzadigde Scheldekruisingen in Antwerpen (Waasland- en Kennedytunnel) helpen ontlasten.

De tweede lijn is een fietsveer op het Kanaaldok ter hoogte van de Lillobrug. Voor fietsers is de Lillobrug nu immers een onbetrouwbare verbinding, wat ofwel lange wachttijden oplevert, ofwel een omweg van ruim 10 kilometer. De derde lijn of regiolijn gaat van Temse tot Antwerpen-Centrum (Steenplein) en zal voornamelijk passagiers stroomopwaarts richting Antwerpen vervoeren.

Deze routes zijn nog niet definitief en zullen, in samenspraak met de bedrijven in de haven en met de uiteindelijke exploitant, verder verfijnd worden. Aangezien een aantal voorziene halteplaatsen nog niet gerealiseerd zijn, zullen de verschillende lijnen gefaseerd in gebruik worden genomen.

bron: Haven Antwerp

SONY DSC

Scheldekaaien Antwerpen ter hoogte Suikerrui