KREEKRAKSLUIZEN

In het najaar zullen waarschijnlijk de Kreekraksluizen op het Schelde-Rijnkanaal van op afstand worden bediend.
Hiervoor zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart.

De bediening zal in de toekomst gebeuren vanuit de centrale op Neeltje Jans.

Een aantal stremmingen zijn voorzien alhoewel er steeds getracht wordt om één sluis in werking te houden.

Planning ombouw Kreekraksluizen 2015
-Stremming 1: 2 maart 0:00 uur tot en met 22 maart 23:59 uur • Ombouw sluis 1 en testen • Sluis 2 beschikbaar
-Stremming 2: 11 mei 0:00 uur tot en met 31 mei 23:59 uur • Ombouw sluis 2 en testen • Sluis 1 beschikbaar
-Stremming 3: 1 week in de periode 6 juli tot en met 2 augustus* • Testen bediening op afstand • Bij ombouw in maart en mei: maximaal 1 week hinder • Vertraging < 2 uur maximaal 2x per dag (Indien nodig)
-Stremming 4: 24 augustus tot en met 30 augustus • Testen bediening op afstand • Vertraging < 2 uur maximaal 2x per dag

* Bij vorst schuift de planning op. De ombouw vindt dan plaats in mei en juli tijdens twee stremmingen van elk drie weken.

Lees ook: http://www.vbr-vaart.be/static/images/Kreekraksluizen.pdf