WESTERSCHELDE VERONDIEPINGEN !

DE WESTERSCHELDE IS EEN LEVENDE STROOM !  


Niettegenstaande de regelmatige waarschuwingen bij de nevenvaarwaters is het ten zeerste aangeraden aan de kleinere binnenvaart en de jachten om steeds deze vaarwaters te gebruiken.
Het is er allezins veiliger dan in de hoofdvaarwaters alwaar steeds grotere zeeboten (400 m) zich dagelijks manifesteren.
Lees dan ook regelmatig de waarschuwingen (BASS berichten).

 

SCHAAR VAN SPIJKERPLAAT

Het gebied in de lijn van de AVR 3 tot de SS 11 is zich verder aan het verondiepen en aan verandering onderhevig.
De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat de dieptes in dit gebied minder kunnen zijn dan uit de recentste peilgegevens is gebleken.
De boeien SS7 – SS9 – SS11 – SS13 zijn verplaatst.

spijker 12122015

Schaar van Spijkerplaat: kaartdatum 12/12/2015

SCHAAR VAN VALKENISSE

Bij de zuidelijke kant van het Schaar zijn de platen van Walsoorden en Valkenisse in permanente beweging.
Daardoor verschuift momenteel de ingang van de vaargeul in westelijke richting.
Opmerkelijk hierbij is dat verschillende software programmas van plotters dit dikwijls onjuist of te laat bijwerken.
Grote voorzichtigheid is hier geboden als er wordt gevaren op basis van electronische kaarten.
Visueel of met radar de boeien in het oog houden is een must.
De SVV boeien werden onlangs verplaatst: SVV 11 – SVV 13 – SVV 12 – SVV 14 – SVV 16 – SVV 18.
Juist buiten de boeienlijn SVV 14 – SVV 16 – SVV 18 kunnen er zicht ondiepten voordoen van minder dan 1 m.

valkenisse 12122015

Schaar van Valkenisse: kaartdatum 12/12/2015

SCHAAR VAN DE NOORD

Het is algemeen geweten dat het Schaar van de Noord zich bijna permanent verplaatst.
De boeien worden regelmatig in een andere positie gebracht.
Momenteel is in het midden van de vaarweg tussen en iets westelijks SN 6 en SN 9 een verondieping.
Deze heeft een diepte van minder dan 1,50 m bij laagwater (LAT).
Wees dus uiterst voorzichtig op deze plaats.

bath 12122015

Schaar van de Noord: kaartdatum 12/12/2015