INLAND WATERWAYS INTERNATIONAL

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 1e officiële “Day of the Canals” tijdens BOOT Düsseldorf 2019.

Zie de bijlage voor de uitnodiging en het programma.

Bevestig uw deelname aan peter.linssen@inlandwaterwaysinternational.org

Wij hopen u te mogen begroeten op maandag, 21 januari 2019!

Met vriendelijke groet,
Inland Waterways International
David Edwards-May – Voorzitter
Peter Linssen – Bestuurslid

www.boot.http://www.boot.dede