14.08.2014

De virtuele AIS tonnen komen eraan…

In een zopas verschenen BASS bericht wordt gemeld dat de eerste virtuele AIS tonnen worden “uitgelegd”: ze worden wel op de AIS/ECDIS schermen weergegeven maar zijn in werkelijkheid niet in het vaarwater terug te vinden.

Deze nieuwe virtuele betonning zal gebruikt worden op plaatsen waar het praktisch niet mogelijk is om tonnen te leggen wegens stroming, steilen geulwanden, enz..

Diegenen die het eens in de praktijk willen gaan uitproberen kunnen dit in de Geul van de Walvisstaart.

Het gebruik van de Geul van de Walvisstaart is een aanrader voor watersporters omdat ze zo bij een rondje Walcheren op zee het drukke Oostgat en Deurloo kunnen vermijden.

Het is er rustiger varen en zeker als voornoemde vaarwaters aan lagerwal liggen bij westelijke winden.

De Geul is betond met uitsluitend rode boeien en de boeien GvW2 – GvW4 – GvW6 zijn zopas iets verplaatst.

Het vaarwater is bij laagwater overal minstens 5 meter diep en geeft een veilige vaarstrook aan van 250 meter uit de boeien gemeten.

Door het leggen van nieuwe virtuele groene AIS boeien kan het vaarwater op sommige plaatsen heel wat breder worden: een interessant item als men moet opkruisen met een zeilboot.

Die nieuwe AIS boeien zijn GvW1 – GvW3 – GvW5 : onpare nummering en dus groene boeien.

Zij die geen AIS apparatuur hebben kunnen de virtuele boeien op hun kaarten aanbrengen.

GvW1            groene  AISton:             51° 30’,006  N        003° 21’,504  E
GvW3            groene  AISton:             51° 29’,848  N        003° 22’,634  E
GvW5            groene  AISton:             51° 29’,300  N        003° 23’,730  E

ais boeien walvisstaart

Zie ook BASS berichten 2014/0073 en 2014/0084.
http://www.vts-scheldt.be/  of   http://www.yachtweb.be/

Tekst: Georges Janssens