25/02/2014

Een veilige en aantrekkelijke Durme
 

Deze prachtige rivier die even ten zuiden van Temse zich in de Schelde stort, was reeds voor velen een bron van inspiratie: TV-feuilletons, proza, vertellingen, enz..
Ook de watersporters zouden wat graag de Durme verkennen stroomafwaarts van Lokeren.
Verzanding en weinig onderhoud schrikt menigeen af om de Durme op te varen.

Maar er komt verbetering !
Het zo noodzakelijke Sigmaplan moet hier soelaas geven.
Gevaar voor overstromingen – 2010 en 2011 liggen nog vers in het geheugen bij de Durme oeverbewoners – hebben het Sigmaplan in leven geroepen.
En nu – we schrijven februari 2014 – komt het Sigmaplan voor de Durme aan bod.

Tesamen met het tweede deel van de onderhoudsbaggerwerken, wordt ook een pompgemaal gebouwd in Lokeren, dit tesamen met een vistrap.
Voor de werkzaamheden is 9 miljoen Euro uitgetrokken en Waterwegen en Zeekanaal coördineert de werken.

Bij het baggeren wordt 435000 m³ zand opgehaald (= 25000 vrachtwagenladingen) en per schip afgevoerd naar Hamme-Moerzeke.
Een gelijkaardige hoeveelheid werd bij de eerste onderhoudsbaggerwerken reeds opgehaald (2011-2013).
Na uitdrogen zal het zand terug gebruikt worden om een ringdijk rond het overstromingsgebied Wal-Zwijn in Hamme te bouwen.
De fijnere slibspecie wordt uit de baggering gehaald en gestockeerd om later een definitieve bestemming te krijgen.

De Mirabrug bij Hamme zal hierdoor meerdere keren per dag moeten openen.
Ten behoeve van de gebruikers van deze brug is er beloofd dat een degelijke verkeersregeling wordt uitgewerkt tussen Hamme en Temse.

De werken aan het pompgemaal en vistrap in Lokeren moeten ervoor zorgen dat de veiligheid van het Waasland bij overstromingen aanzienlijk verhoogt.
Het gemaal moet bij hevige regenval zo’n 7500 liter per seconde kunnen overpompen van de Moervaart naar de Durme.
De Durme krijgt terug een beter bovendebiet, er zal minder aanzanding zijn zodat minder frequent moet worden gebaggerd.
Met de vistrap zal een migratie van vis  kunnen ontstaan van het Scheldebekken naar de Gentse kanalen.

Tegelijkertijd zullen grote terreinen worden ontpolderd om nieuwe overstromingsgebieden te kunnen creëren : Bunt, Klein Broek en Groot Broek in Hamme, Temse en Waasmunster.
Ter compensatie zal Waterwegen en Zeekanaal een aantal maatregelen nemen om de Durmevallei aantrekkelijker te maken.

Zo zal de zogezegde Koolputtensite door een private partner omgevormd worden tot een recreatiegebied met tentoonstellingsruimten, bed & breakfast en horeca.
Meer weten hierover ?  Zie op http://www.koolputten.be/.
Andere terreinen zullen worden ter beschikking gesteld als speelruimte voor jeugdbewegingen.

En de watersporter zal waarschijnlijk terug kunnen genieten van een bevaarbare Durme.
Wie kent er niet Fernand Van de Keybus van de hoogaars ‘Den Oeschaert’, die er voor ijvert om de Durme terug bevaarbaar te maken van de Moervaart door Lokeren naar de Schelde.
Hoe ?  Aan het Molsbroek moet een sluis komen en de vaste bruggen moeten worden vervangen door ophaalbruggen.
En welke watersporter zou dit niet onderschrijven ?

Geplande tijd van de werken : 2,5 jaar.  We kijken ernaar uit !

Tekst: Georges Janssens