SONY DSC

VIL* zorgt voor primeur in Vlaanderen.

foto’s Georges JANSSENS

Kunnen zelfrijdende voertuigen ingezet worden voor het leveren van pakjes? VIL heeft het getest op vrijdag 25 mei in het centrum van Mechelen. De demonstratietest is uitgevoerd in het kader van het project ALEES (Autonome Logistieke Elektrische Eenheden voor Steden) in samenwerking met de stad Mechelen en ACP. Het is de eerste keer dat een zelfrijdend voertuig getest is voor last mile belevering in een Vlaamse stad.

Het project ALEES, dat in februari 2017 van start ging, onderzoekt de mogelijke rol van zelfrijdende voertuigen in logistieke trajecten in de stad. VIL analyseert aan welke randvoorwaarden er moet worden voldaan om deze autonome voertuigen efficiënt in te zetten binnen logistieke applicaties, zoals pakketbelevering.

Van autonoom personenvervoer naar pakjesleveringen

Voor de test is een elektrisch voertuig van het Franse bedrijf Easymile ingezet. Dit voertuig heeft zijn strepen al verdiend voor personenvervoer in verschillende Europese steden. De wagen rijdt volledig autonoom en past zijn snelheid aan de omgeving aan. Het ontwerp van dit voertuig biedt ook mogelijkheden om er pakketten mee te vervoeren. Dit wordt nu voor de eerste keer getest tijdens dit VIL-experiment.

Vlaams minister van Economie, Werk, Innovatie en Sport, Philippe Muyters: “Ik geloof sterk in de voordelen van autonome voertuigen, niet alleen voor personen- of vrachtvervoer, maar zeker ook voor last mile-oplossingen in steden. Ik ben heel tevreden dat we dit met VIL in Vlaanderen kunnen testen. Vlaanderen positioneert zich eens te meer als een living lab waar slimme oplossingen in echte situaties getest kunnen worden.”

pakjes rondrijdend in zelfrijdend voertuig…

Uitgestippeld traject door centrum Mechelen

Op vrijdag 25 mei van 12 uur tot 18 uur werden enkele scenario’s gesimuleerd in het centrum van Mechelen. Het voertuig legde volledig autonoom een traject af in de Bruul. De route liep van de Vijfhoek tot aan de Botermarkt en terug met verschillende tussenstops om pakjes te leveren.

Uit deze eerste test moet blijken welke toegevoegde waarde zelfrijdende voertuigen kunnen bieden voor last mile belevering in een stad.

Mogelijke voordelen zijn hogere efficiëntie van aan- en afleveringen door betere belading, flexibele routeplanning en 24/7 beschikbaarheid. Bovendien bieden deze voertuigen een duurzaam alternatief voor de talloze bestelwagens die dagelijks pakjes leveren in de steden.

De voertuigen zouden voor meer geconsolideerd verkeer kunnen zorgen en het verkeer in de stadscentra voor een groot stuk kunnen ontlasten.

Schepen van Mobiliteit Mechelen Marina De Bie

Mechelse schepenen Marina De Bie (Mobiliteit) en Stefaan Deleus (Slimme Stad) zijn alvast overtuigd van de toegevoegde waarde en vullen aan:
“Dé uitdaging voor ons historisch centrum is het evenwicht vinden tussen leefbaarheid, aantrekkelijkheid en bereikbaarheid. Het autoluwe gebied is daar een belangrijk element in, maar dan moeten er voldoende alternatieven zijn om de bereikbaarheid te garanderen. De belevering via fietskoeriers voor de first of last mile is een mogelijkheid die we de voorbije jaren volop gestimuleerd hebben, maar ook elektrische autonome voertuigen kunnen hier een belangrijke rol in spelen. We zijn dan ook blij dat we als stad een pioniersrol kunnen vervullen door deze test van VIL in onze stad uit te voeren.

Veiligheid voorop

Om de veiligheid van de omgeving tijdens de test te garanderen, neemt VIL de nodige voorzorgen.
“Tijdens de rit is er permanent toezicht van de politie voorzien. De kans dat het voertuig een gevaarlijke situatie veroorzaakt is verwaarlooosbaar, het zal tijdens de test immers maximum 10 kilometer per uur rijden. Tot slot zal er ook steeds iemand in het voertuig zitten, niet om het voertuig te besturen, maar om eventueel in te kunnen grijpen”, zegt VIL projectleider Kris Neyens.

Projectleider Kris Neyens – VIL

Deze test en het project worden mee ondersteund door het wereldvermaarde Duitse instituut Fraunhofer IML voor het uittekenen van de nodige IT-architectuur. Het bedrijf zal de test op 25 mei ook volledig filmen.

VIL werkt het project ALEES uit in samenwerking met ACP, bpost, Bringme, DHL PARCEL BELUX, Stad Mechelen, Rhenus SML, Trimble, en Port of Antwerp.

Het toekijkend Mechelse publiek: de man/vrouw in de straat.

Bij de vraag aan de omstaanders bleek het merendeel ervan toekomst te zien in het project.
Opmerkingen als ‘er zal nog veel moeten gebeuren op politiek vlak’ en ‘het zal wel duur zijn’ kwamen meermaals voor.
De oudere generaties (+50) waren bijna unaniem dat dit moet worden voortgezet en verder uitgewerkt.
Jongeren, en dan vooral studenten, zien de modernisering met een bang hart tegemoet in de optiek dat ze niet voldoende worden voorbereid om in die nieuwe technologieën in te stappen ; een opmerking die zeker onze opleidingen en politici moet noteren.

* VIL
VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.
Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be