– Wijzigingen in week 19 2022 (= vanaf 09/05/2022) –

Vaarweg: Westerschelde – Rede Vlissingen – Schaar van Spijkerplaat
Omschrijving: Aanpassen vaarwegmarkering en begrenzing ankergebied
Ref.: Bass 042-2019

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat in week 19 2022 de vaarwegmarkering van het Ankergebied Rede Vlissingen en de vaarwegmarkering van de vaargeul Schaar van Spijkerplaat aangepast zullen worden. De diepte in de nieuwe aangeboden vaargeul bedraagt na onderstaande aanpassing, ten tijde van verlegging, tenminste 65dm LAT. Na aanpassing treedt er ook een wijziging op in de begrenzing van ankergebied Vlissingen Rede (ref. BASS 042-2019).

Aanpassing vaarwegmarkering: