VAN DE SCHELDE NAAR DE LEIE…
DOOR VLAANDEREN, WALLONIË EN FRANKRIJK…

– foto’s © MEL –

Het Spierekanaal ligt tussen de Schelde en de Deule/Leie en loopt door drie regio’s: vanaf de Schelde een stukje door Vlaanderen, dan Wallonië en verder door Frankrijk naar de Deule. Het vaarsezoen in 2022 loopt van 15 april 2022 tot 30 september 2022.

Voor het bevaren van het hele kanaal is er geen vignet nodig. Nochtans als men wil varen op de Deule en de Leie die onder beheer vallen van VNF hoeft men een vignet aan te schaffen. Tarieven VNF.

Door de pandemie is in 2020 het watertoerisme erg teruggelopen maar in 2021 het het zich deels herpakt. Voor 2022 hoopt men terug een verhoging van het aantal bezoekende jachten.

De diepte van het kanaal over de ganse lengte is beperkt tot 1.40 m.

De bediening van de sluizen is van 08u30 tot 17u30.

De sluis van Marquette geeft doorgang van 07u00 tot 19u00. Voor de sluizen op de Marque heeft men een afstandsbediening nodig die men krijgt bij de eerste sluis dien men aandoet.

Voor dit jaar zijn ook weer heel wat verbeteringen uitgevoerd en gepland. De hiernavolgende beelden spreken voor zichzelf…

Er zijn ook heel wat activiteiten gepland in 2022.

Meer informatie:
Website: https://enm.lillemetropole.fr/
Facebook: https://www.facebook.com/CanaldeRoubaixMarqueurbaine/
Instagram: https://www.instagram.com/enm_lille/