In 1991 werd de Schelderadarketen ingehuldigd, een uniek Vlaams-Nederlands project dat een veilige scheepvaart op de Westerschelde garandeert. Sindsdien onderging de radarketen verschillende metamorfoses. “Vandaag is het voor een schip nagenoeg onmogelijk om van de radar te verdwijnen.” 

Meer hierover weten: <klik hier>

foto’s Radartorens: © Georges Janssens

Radarbeeld Schaar van de Noord/Konijnenschor tijdens een zeilwedstrijd.