• 17/11/2021 – Betonningswijzigingen –
  • 19/11/2021 – Verkeersbeperkende maatregelen –

BASS bericht 127/2021
Vaarweg: van Passage Hansweert tot Nauw van Bath
Omschrijving: Westerschelde – Zuidergat tot Overloop van Valkenisse – Verkeersbeperkende maatregelen voor de opvaart

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat, in verband met de stremming van het Schaar van Valkenisse voor de opvaart (ref. Bass 117-2021), met ingang van vrijdag 19 november 2021 12:00 de volgende aanvullende verkeersbeperkende maatregelen gelden in het vaarwater tussen het Zuidergat tot Overloop van Valkenisse. Deze verkeersbeperkende worden noodzakelijk geacht vanwege de toegenomen verkeersintensiteit in de opvaart in het bedoelde vaarwater. Deze maatregelen zullen op termijn geëvalueerd worden.

Verkeersbeperkende maatregelen

  • Verbod tot oplopen van alle soorten opvaart met uitzondering van pleziervaart tussen boei 48a en boei 50.
  • Een onderling oploopverbod voor de binnen- en pleziervaart tussen boeien 51 en 65 in de opvaart, met uitzondering van vaart in de fietspaden.
    Toelichting: Dit houdt in dat een opvarend binnenvaartschip tussen de boeien 51 en 65 geen ander opvarend binnenvaartschip op mag lopen, tenzij dit op te lopen binnenvaartschip zich in het fietspad bevindt of beide binnenvaartschepen zich in het fietspad bevinden. Deze zelfde constructie geldt eveneens voor pleziervaart onderling. Binnenvaart mag dus wel pleziervaart (en v.v.) oplopen op het genoemde tracé.

Deze BASS zal ook gepubliceerd worden in de Nederlandse Staatcourant en het Belgische Staatsblad.

******************

BASS bericht 124/2021
Vaarweg: van Bocht van Walsoorden, Zuidergat tot Nauw van Bath
Omschrijving: Westerschelde – Bocht van Walsoorden – Betonningswijziging parallelle route

Ref.:  GB 05-2020 (Bass 121-2020)
De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat:
In de bocht van Walsoorden de parallelle route op proef wordt uitgebreid.
Hiertoe wordt in week 49* de volgende betonningswijziging uitgevoerd:

Uitleggen:
Ton F 50  (spar geel)  in positie:                 51° 22,941′ N           004° 2,828′ E
Ton F 52 (spar geel)  in positie:                  51° 22,680′ N           004° 3,516′ E
Ton F 54 (spar geel)  in positie:                  51° 22,517′ N           004° 4,356′ E
Ton F 56 (spar geel)  in positie:                  51° 22,408′ N           004° 5,322′ E
Ton F48B (spar  geel) in positie:                51° 23,075′ N           004° 2,633′ E

Na voldoende beoordeling van de uitbreiding van deze parallelle route zal deze samen met andere bekende wijzigingen worden verwerkt bij een actualisatie van GB 05-2020 door de Permanente Commissie.

Een goede detailkaart te downloaden op https://www.vts-scheldt.net/

*Week 49 = vanaf 06/12/2021

******************

Bass bericht 117/2021
Vaarweg: van Schaar van Waarde tot Blokgrens Waarde / Saeftinge (Konijnenschor)
Omschrijving: Westerschelde – Schaar van Valkenisse – Maatregelen voor de scheepvaart – opvaarverbod
Vervangt: 81/2021

De Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit maakt bekend dat er is geconstateerd dat de zuidoostelijke uitloop van de Schaar van Valkenisse verder aan het verondiepen en zeer onstabiel is. Veranderingen van dieptes gaan dusdanig snel dat de Schaar van Valkenisse geen betrouwbare vaargeul is.

De ontwikkelingen zijn inmiddels zodanig dat verdergaande maatregelen onvermijdelijk gebleken zijn. Om deze redenen is met onmiddellijke ingang het volgende van kracht:

Opvaart:
– Opvaarverbod voor alle scheepvaart.

Afvaart:
– In verband met verondiepingen aan de westzijde van het vaarwater, wordt geadviseerd zo goed als praktisch mogelijk stuurboordzijde aan te houden conform de vaarwegmarkering.

– Er geldt een diepgangsrestrictie waarbij een minimale kielspeling van 6 dm gehanteerd dient te worden gedurende de gehele passage van de Schaar van Valkenisse. De waterstand en laatste minimaal gepeilde diepte kan opgevraagd worden bij de Verkeerscentrale Zandvliet op marifoonkanaal 12.

De Vlaams Nederlandse Scheldecommissie zal de Schaar van Valkenisse frequent blijven monitoren en zich nader hierover beraden.

Deze bekendmaking wordt gepubliceerd in de Nederlandse Staatcourant.
BASS 081-2021 wordt met de publicatie van deze BASS ingetrokken.