foto’s Georges Janssens – foto boven: meetpaal Cadzand – 25/05/2020

De Corona epidemie is niet te onderschatten in het westelijk deel van Europa. Onze landen zijn erg getroffen. Een geleidelijke verbetering in de toestand heeft ook een geleidelijk heropstart teweeggebracht.

Niemand was voorbereid op zulk een pandemie en het uitblijven van duidelijke relance maatregelen zet menigeen aan om gepast en ongepast commentaar te geven.

Sluipweg naar Zeeuws Vlaanderen: afgesloten…

WATERSPORT IN ZEEUWS VLAANDEREN

Heel wat Belgische watersporters hebben een ligplaats in Zeeuws Vlaanderen en/of zijn lid van een jachtclub aldaar. De huidige maatregelen verhinderen om vanuit België naar Nederland te gaan om aldaar te gaan watersporten.

Alhoewel het in Nederland ook niet erg soepel is – o.a. zijn een aantal accomodaties als toiletten en douches niet te gebruiken – is de drang van de Belgische watersporters erg groot om de grens te kunnen oversteken.

CADZAND

De havens liggen er leeg en verlaten bij. De meetpaal van Cadzand op de Noordzee lijkt een wijzende vinger naar boven op te steken om te waarschuwen dat de grens niet mag worden overschreden.

De RYCB-jachthaven van Cadzand is gewoon leeg; de enkele boten liggen er maar triest bij. Een groot verhuurbedrijf aldaar – Channel Sailing – kan geen Belgische klanten ontvangen; hun boten liggen ook nog geparkeerd in Blankenberge want zij mogen niet worden overgevaren.

Nicolas van Channel Sailing: geen klanten maar wel onderhoud op opkuis…

BRESKENS

De jachthaven van Breskens ziet een groot deel van de ligplaatshouders niet opdagen. Ook blijven heel wat boten op winterberging staan.

De havenmeester vroeg zich af of Brussel en Antwerpen nog wel bestaan! Stilaan komen wel de Nederlandse en Duitse klanten terug maar van een echt opgestart seizoen is er absoluut geen sprake.

Breskens: waar blijven toch die Antwerpenaars en Brusselaars…

Bij de werf Breskens Yacht Service is er nog wel werk genoeg – normale opdrachten voor een winterperiode – maar zij vrezen toch dat het er voor de komende maanden wel eens anders zou kunnen uitzien. De winterstalling had al grotendeels moeten leeg zijn maar daar is nog steeds niet veel veranderling in gekomen.

Regelmatig onderhoud van de Vlaamse loodsboten die vanuit Vlissingen opereren.

TERNEUZEN

In de jachthaven van Terneuzen is de grote houten steiger – hij was bouwvallig – vervangen door een mooi nieuw exemplaar. Maar al die schoonheid steekt schril af tegen een haven waar nog heel wat ligplaatsen niet zijn ingenomen.

Nieuwe steiger Terneuzen

Wat een prachtig dubbel verlengd weekend had moeten worden – de zon en de wind waren er zeker – vervaagt in een troosteloze leegte: geen en sporadisch een zeilboot te zien varen…

BELGEN MET EEN BOOT IN NEDERLAND

Een doodgewone watersporter en bootbezitter die niet naar zijn boot kon in Nederland, begon met deze facebookpagina: https://www.facebook.com/groups/belgenmetbootinnederland/

Er zijn op korte tijd al meer dan 1000 leden. Zij spuwen hun gal uit voor de ongewilde situatie maar lijken het wel gemanierd te houden. Ondertussen hebben ze wel heel wat connecties gemaakt onder elkaar en dat is zeker positief. Hopelijk geeft dat een kameraadschappelijke boost voor de toekomst.

een mooi logo…