20 FEBRUARI 2020 – GENT – SLOTEVENT CAMBION.

NIET HET GEHOOPTE RESULTAAT

Bij een slotevent van een VIL-project zien we meestal heel veel volk. Bij het slotevent van Cambion – de deeleconomie in de transportsector – waren slechts een vijftigtal aanwezigen, wat er waarschijnlijk mede op wijst dat het delen van transportmiddelen nog niet rijp is voor toepassing in onze economie.

Nochtans was de actieve groep van projectdeelnemers erg enthousiast aan het project begonnen maar alras kwamen een aantal obstakels de zaak bemoeilijken.

Karen Simons – projectmedewerker VIL – schetste in de introductie dat het delen van transportmiddelen niet evident is in een sector die sterk onder druk staat door vooral de concurrentie.

Filip Van Hulle – projectleider VIL – omschrijft de aanleiding van het projectidee Cambion: piekperiodes zijn in de bedrijven niet steeds dezelfde en wetend dat stilstaand materiaal niets opbrengt, zou het delen van transportmiddelen de effciëntie in de hand kunnen werken.

Al snel kwam men tot de conclusie dat bij die transportmiddelen de trekkers en opleggers een apart verhaal vormen.

Een trekker delen vormt een hele uitdaging en heel wat factoren hebben ertoe geleid dat deze optie niet in het project kon worden weerhouden:
chauffeurstekort, chauffeurs beschouwen hun voertuig als tweede huis, de investering is duur, erg gesteld op de eigendom, vergunningen, administratie, verzekeringen, enz.. En om dan nog niet te spreken over het ongevallenrisico en de gevolgen van imagoschade ervan.

Daarom gaat men in het project zicht beperken tot opleggers. De transporteurs hebben gezamelijke klanten en de depots van de transporteurs worden gebruikt voor het delen.

Uit de resultaten van het project heeft men vastgesteld dat de transportsector nog niet openstaat voor deeleconomie. Er is nog heel wat werk te doen, waarbij wordt vastgesteld dat een mental shift bij de betrokkenen absoluut nodig is.

Eén en ander is te lezen in het projectverslag: http://inshore.yachtweb.be/?p=10995

vlnr: Geert Gisquière, Filip Van Hulle en Karen Simons

—————————————

CAMBIO versus CAMBION

Geert Gisquière is directeur van het autodelen CAMBIO.
In meer dan 40 Belgische steden met 330 ophaalpunten, loopt het Cambio autodelen en er zijn 1400 deelauto’s waarvan 770 in Vlaanderen.
Meer dan 40000 gebruikers zijn er momenteel waarvan 22000 in Vlaanderen.

De voordelen van autodelen zou men zeker in Cambion moeten terugvinden: kostensparen, milieubewust, gemakkelijk, bereikbaarheid en zorgeloos. Ook de manier van autodelen loopt parallel: aansluiten, reserveren, gebruiken en betalen.

https://www.cambio.be/nl-vla

—————————————

TRANSPORT VERZEKEREN EN AANVULLENDE DIENSTEN

Bruno Nijs van verzekeraar TVM, wijst erop dat buiten de kosten van franchise en eigen schade bij ongeval er ook nog heel wat bijkomende kosten zijn: gevolgschade, gebruiksderving, planning, permieaanpassing, administratie, imagoschade…

Daarom heeft men bij TVM ook een preventie uitgewerkt naar de transportsector toe. Door preventieve maatregelen kan men de kans op schade beperken, de risico’s verminderen en de veiligheid verhogen. Door organisatorische maatregelen, die niet noodzakelijk duur moeten zijn, kan men al heel wat bereiken.

Op de website van www.tvm.be kan men meer informatie vinden over preventie en risicobeheer.

TVM deelt ook awards uit aan Ridders van de Weg voor schadevrij rijden: brons 3 jaar – zilver 5 jaar – goud 10 jaar – diamant 20 jaar.

—————————————

EUTRACO

Serge Gregoir, CEO van Eutraco, voert een logo: every mile a smile!
In hun strategie naar de toekomst willen ze zich ombuigen van klassieke transporteur naar een logistiek dienstverlener die totaalontzorging aanbiedt aan haar klanten.
De hulpmiddelen hiervoor zijn doorgedreven centralisatie, optimalisatie en digitalisatie van de werking van de transportoperaties.

Dat het in de transportsector niet altijd even gemakkelijk gaat blijkt uit voorbeeld cijfers: voor een taxirit betaalt een klant ongeveer 2 € per kilometer terwijl voor vrachtwagenvervoer de gemiddelde prijs op 1,17 € per kilometer zou zijn; een wachtuur zou minstens 45 € kosten.

De conclusie-dia spreekt voor zichzelf.

—————————————

DE WITTE OPLEGGER

Lode Verkinderen, Directeur bij Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV), meent dat de droom van de witte oplegger moet kunnen omgezet worden in daden.

Uiteindelijk zou er een samenwerking in de transportsector moeten komen die de inefficiëntie, stilstand, lege ritten en vooral vertrouwen aanpakt.

Een pool van eigen witte opleggers zou hierbij kunnen helpen.

vlnr: Serge Gregoir, Lode Verkinderen, Filip Van Hulle, Karen Simons, Bruno Nijs

De gebruikelijke en erg gesmaakte netwerkdrink heeft dit slotevent afgesloten.