Transportsector staat niet open voor deeleconomie

Financieel voordeel, minder afgelegde kilometers en een betere benutting van het rollend materieel: transportbedrijven die rollend materieel delen kunnen daar veel voordelen uit halen. Toch blijft de toepassing van de deeleconomie in de sector voorlopig uit. Een mental shift bij zowel bedrijfsleiders, als uitvoerend personeel is nodig. Dat blijkt uit de resultaten van het VIL-project Cambion.

In een sector die sterk onder druk staat, is het voor transporteurs belangrijk zich te kunnen onderscheiden door kwaliteitsvolle service. Om aan de snel veranderende vraag naar transportmiddelen te kunnen voldoen, voorzien transportbedrijven extra rollend materieel om in te zetten tijdens piekperiodes. Dit zorgt tijdens de dalperiodes echter voor stilstaande trekkende en getrokken voertuigen.

Extra inkomsten

Het delen van dit materiaal kan hier een oplossing voor bieden en bovendien voor extra inkomsten zorgen. Wanneer een vrachtwagen niet bij een klant kan laden of lossen, kan de chauffeur, in plaats van te wachten of terug te rijden naar het depot, een andere opdracht uitvoeren en dus geld verdienen. Ook het aantal gereden kilometers kan hierdoor drastisch beperkt worden.

foto Suivo NV

Nieuw concept, nieuwe uitdagingen

Het principe van de deeleconomie toepassen in de transportsector brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. De bijkomende administratieve handelingen en verzekeringstechnische aspecten vragen om duidelijke afspraken tussen de verschillende bedrijven.
Tijdens het project werd bovendien snel duidelijk dat het delen van trekkende voertuigen op weinig bijval kan rekenen. Chauffeurs zijn erg gehecht aan hun eigen voertuig en zien dit als hun tweede thuis. Daarom werd enkel het delen van opleggers verder uitgewerkt in dit project. Ook hierbij is de vrees voor imagoschade reëel. “Tijdens het traject is gebleken dat de bedrijfslogo’s op de trailers zeer gevoelig zijn voor veel bedrijven en hun klanten. Dit zal de grootste uitdaging worden tijdens de verdere uitrol van het Cambion-deelproject in de komende jaren”, aldus Filip De Clercq, Gedelegeerd bestuurder van Gilbert De Clercq, een van de deelnemende bedrijven.

Deeleconomie nog onbemind

In de praktijk blijkt dat transporteurs nog geen gebruik maken van het Cambionconcept. De reflex maken om bij een concullega hulp in te roepen blijft momenteel nog uit. Bedrijven opteren nog steeds om intern oplossingen te zoeken. “Enkel een sterke mental shift, zowel bij bedrijfsleiders als bij uitvoerend personeel, kan hier verandering in brengen. Uit dit VIL-project blijkt dat er zeker voordelen uit te halen
zijn. Het zijn nu de bedrijven die ermee aan de slag moeten”, aldus VIL-projectleider Filip Van Hulle.

Dit project wordt ondersteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en
Ondernemen van de Vlaamse Overheid.

VIL
De vzw VIL is een ledenorganisatie die zich toelegt op innovatieve logistieke projecten met en voor bedrijven ter verbetering van hun competitiviteit.
Lidmaatschap bij VIL staat garant voor kennismaking met een uitgebreid en uniek netwerk van bedrijven en instanties, zowel verladers, retailers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en ondernemingen uit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.
Meer informatie over VIL: www.vil.be