ANTWERPSE HAVEN GROEIT 7de JAAR OP RIJ…

ANTWERPEN 23/12/2019 13:44 (BELGA)
Auteur: Tijs Vanderstappen
Foto’s: Georges Janssens
Video

De haven van Antwerpen verwacht in 2019 een zevende recordjaar op rij te realiseren, dankzij een groei van 1,3 procent naar een totale overslag van 238 miljoen ton cargo.
Dat is maandag bekendgemaakt op een persconferentie.
De groei is vooral te danken aan de containeroverslag (+ 6,2 procent in aantal ton) en de droge bulk (+3,4 procent). Breakbulk (-13 procent) en vloeibare bulk (-4,4 procent) kenden een moeilijk jaar.

Ook het Europees marktaandeel van Antwerpen op vlak van containertrafiek nam dit jaar toe, tot iets meer dan 28 procent. Daarmee staat Antwerpen nog steeds tweede na Rotterdam.

“We volgen de evolutie van Rotterdam en maken de kloof zelfs elk jaar iets kleiner”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf. “We mogen oprecht fier zijn op dit resultaat, weinige havens ter wereld zetten dit neer.”

Annick De Ridder

Havenschepen Annick De Ridder (N-VA) wijst op de moeilijke omstandigheden waarin de groei werd bereikt.
“Er is de dreiging van de Brexit en er zijn internationale handelsbelemmeringen zoals de importheffingen van Trump”, zegt ze. “Toch tekenen we een stabiele groei op. Ik ben erg dankbaar voor de inspanningen en investeringen van de havengemeenschap die dit mogelijk blijven maken, en dan heb ik het zowel over werkgevers als werknemers.”

De daling op het vlak van breakbulk valt volgens het Havenbedrijf te verklaren door “de mondiale handelsperikelen” die vooral het staaltransport treffen.
Dat de overslag van vloeibare bulk eveneens licht daalt, zou dan weer te verklaren vallen door economische groeivertragingen en schommelende olieprijzen.
Het zevende recordjaar op rij betekent volgens het Havenbedrijf ook dat de limiet van de overslagcapaciteit steeds meer in zicht komt en de recente beslissing van de Vlaamse regering om een voorkeursbesluit voor capaciteitsuitbreiding goed te keuren erg welkom is.

“Het project kan nu naar de uitwerkingsfase, maar het zal uiteraard nog enige tijd duren voor de uitbreiding gerealiseerd is”, stelt Vandermeiren. “Om de bouw mogelijk te maken, zal er bovendien eerst tijdelijk minder capaciteit zijn aan het Deurganckdok. 2021-2022 wordt allicht even wat moeilijker, maar de grote spelers zijn hierop voorbereid.”

Het Havenbedrijf maakte maandag ook een nieuw toekomstplan voor de voormalige Opel-site aan het Churchilldok bekend.
De “Churchill Industrial Zone” wordt voortaan in twee zones opgedeeld: één gebied dat als “strategische reserve” wordt behouden voor een eventueel groot project zoals er de voorbije jaren een gezocht werd voor de hele site en één gebied dat op zijn beurt wordt onderverdeeld in kleinere clusters.
In dat laatste gebied hoopt het Havenbedrijf onder meer innovatieve start-ups onder te brengen die kunnen bijdragen aan een transitie naar een duurzame en circulaire haven.

Jacques Vandermeiren

Er wordt ook ruimte voorzien voor gedeelde diensten en een “proeftuin” voor duurzame chemie.
“Er is al heel wat belangstelling en er lopen al gesprekken met vijf spelers”, zegt Vandermeiren.

Het nieuwe inrichtingsplan beoogt de creatie van honderden nieuwe jobs.
De transitie naar een duurzame haven is volgens Vandermeiren cruciaal voor Antwerpen.
“We moeten afstappen van alleen maar absoluut de grootste op het vlak van containeroverslag te willen zijn”, zegt hij. “We willen vooral de beste en duurzaamste haven zijn.”