BINNENVAART EN ICT

PROMOTIE BINNENVAART publiceert een rapport naar aanleiding van een enquête over ICT aan boord bij de Vlaamse binnenvaartondernemers.

 

Zij baseren zich op bevragingen van de laatste tien jaren die zijzelf of anderen hebben uitgevoerd.
Telkens werden een duizendtal enquêteformulieren rondgestuurd in Vlaanderen waarop een respons kwam van 10 à 13 %.
Ook werd er nog getoetst met een internationale bevraging (9000) met een respons van 5,20 %.

De vlag van de bevraagde schepen is voor 80 % Belgisch.
De bevraagden hebben voor 75 % een ouderdom tussen 40 en 60 jaar.
De scheepstonnemaat is voor 62 % meer dan 1000 ton.

spijker 12122015

Steeds wijzigende elektronische vaarkaarten

PC AAN BOORD

Bijna alle schepen (98 %) hebben een PC en/of tablet aan boord.
Tien jaar geleden was dat minder dan 80 %.
Het merendeel van de PC’s (88 %) heeft een Windows besturingssysteem.
Voor de tablets heeft meer dan de helft een Android besturing.
De diversiteit van de tabletbesturingen heeft blijkbaar ook een weerslag in het gebruik van diverse Apps die niet altijd bruikbaar zijn bij alle besturingen.

De PC-gebruikers hebben meestal een basiskennis van PC-gebruik en slecht éénvierde zegt een goede kennis te hebben.
Meer dan driekwart gebruikt de PC dagelijks voor beroepsdoeleinden.
Vergeleken met tien jaar geleden is dit een verdrievoudiging.

Bijna iedereen gebruikt internet en de meesten gebruiken ook e-mail.
Meestal is dat mobiel internet en het gebruik verschilt naargelang de plaats:
-België : 96 % mobiel en 26 % Wifi
In het buitenland gebruikt men heel wat minder het mobiel internet.
Onze mening: wellicht is de kostprijs hierbij de oorzaak.

HET INTERNET

Wat de maandelijkse kost voor mobiel internet betreft lopen de cijfers wat uiteen:
45 % betaalt minder dan 100,00 Eur – 32 % tussen 100,00 en 200,00 Eur – de rest betaalt meer dan 200,00 Eur en enkelen zelfs meer dan 300,00 Eur per maand.
Dit is een dure kost vinden we als we zien dat het gemiddelde ongeveer 150,00 Eur is.

Het vaargebied van 80 % van de schepen is België en Nederland.
Velen klagen over het dekkingsgebied van het mobiel internet.
Ook vindt men dat Wifi heel weinig beschikbaar is in de vaargebieden.

SONY DSC

SPN 14

SOFTWARE

Bij een computer aan boord hoort natuurlijk ook heel wat software, apps en programmas.
De meest gebruikte programmas zijn:
-elektronisch vaarkaarten
-facturatie
-homebanking
-beheren van vaaropdrachten
-elektronisch melden (goed ingeburgerd in Nederland)
-en nog vele andere beroeps- en persoonlijke programmas en apps.
De meesten gebruiken ook de computer om te communiceren per e-mail, skype en soortgelijke mogelijkheden.

De beschikbaarheid van onlinediensten is zeer uitgebreid en het gebruik ervan frekwent.
De waterstanden lijken het meest te worden geconsulteerd.
Ook de info gebruikt bij het varen wordt bijna onmisbaar: elektronische kaarten, marifoonkanalen, scheepvaartberichten, actuele verkeersinformatie, enz..
Amper 40 % meent over voldoende informatie te beschikken daar waar de anderen menen dat dit nog heelwat moet worden uitgebreid.
In de opmerkingen horen we dat sommigen het soms wat ingewikkeld vinden en ook dat vele apps niet altijd beschikbaar zijn op alle besturingssystemen.

AIS (automatische identificatie systeem)

AIS heeft quasi iedereen (98 %) aan boord.
Iedereen is er tevreden over en maakt er meestal gebruik van tijdens het varen.
Toch zijn er 15 % van de gebruikers die klagen over het goed functioneren van het toestel.
Driekwart schakelt de AIS nooit uit.
85 % koppelt het AIS-toestel met de vaarkaarten op PC en/of plotter.
5 % van de gebruikers meent dat men hier morrelt aan de privacy !

Ongeveer 50 % meent dat met AIS het varen gemakkelijker maakt en ook veiliger en overzichtelijker.
Alhoewel de AIS-informatie voor iedereen beschikbaar is menen de meesten dat het gebruik ervan een groot pluspunt voor de eigenaar van het schip, kapitein en bemanning, havenauthoriteiten en waterwegbeheerders.
Bij de vraag wie de AIS-informatie liever niet zou mogen zien, kwam bij een 50 % naar voren dat andere overheden dan waterwegbeheerders, hier geen toegang zouden krijgen.
Onze mening: de privacy (beroepshalve en persoonlijk) lijkt hier toch heel gevoelig te liggen.

zulu 01 - foto © Blue Line

zulu 01 – foto © Blue Line

ELEKTRONISCH MELDEN

Het elektronisch melden is in een opmars.
Vandaar dat de gegevens soms een beetje raar doen opkijken voor wat het gebruik ervan is.
In Vlaanderen maakt amper 20 % ervan gebruik, terwijl Nederland (47 %) en Duitsland (26 %) hier de koplopers zijn.
Wallonië, Frankrijk en Donaulanden huppelen zowat achterna.
We denken dat als het systeem meer ingeburgerd geraakt het meer zal worden gebruikt.

INFORMATIE OPVRAGEN

Bij de vraag hoe men wenst geïnformeerd te worden lijken de meesten te opteren voor e-mail en website.
Opmerkelijk is dat nog 25 % dit per post wil en 30 % met folders op sluizen.

OPMERKINGEN

Bij de opmerkingen zien we dat AIS zou kunnen misbruikt worden door foute informatie door te sturen om de concurrentie te misleiden.
Ook lijken sommige toepassingen te moeilijk in gebruik en veranderen de digitale info soms veel te snel.
Dat het internet beter betaalbaar moet zijn is een algemene verzuchting.
Men klaagt dat men zich teveel moet melden en dat dit beter aan AIS zou worden gekoppeld.

 

ZEEASTER

ZEEASTER loodsboot – foto © Vloot

ONS BESLUIT

De technologie evolueert dagelijks en onze schepen worden er meer en meer mee uitgerust.
Zouden en Europese overheden daar niet moeten op inspelen en de communicatiemiddelen overal, frekwent en betaalbaar ter beschikking stellen.
Een mobiel netwerk (bv Wifi) voor alle waterweggebruikers is geen overbodige luxe.

Het volledig rapport kan men hier bekijken.

Georges JANSSENS