Antwerpen en Zeebrugge starten onderhandelingen voor fusie

Uit Nieuwsblad Transport:
Tom van Gurp – 18 oktober 2019 11:01
Twitter Facebook LinkedIn
Foto’s © Georges Janssens

De havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge hebben groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen met het oog op een mogelijke fusie tussen de twee havens. Deze beslissing werd genomen op basis van de bevindingen van een onderzoek van consultancybureau Deloitte en Laga.

Sinds begin 2018 voeren de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge constructieve gesprekken met het oog op intensievere samenwerking. Deze gesprekken vormden de aanleiding voor een gezamenlijk economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek.

Dezelfde uitdagingen

Het onderzoeksrapport stelt dat lopende samenwerkingen tussen beide havens weinig impact hebben omwille van bestaande concurrentie, een te beperkte scope en weinig engagement. Beide havens zijn echter in hoge mate complementair en delen dezelfde externe uitdagingen.

Verregaande samenwerking, zo geeft Deloitte aan, maakt beide havens robuuster op bestaande domeinen, verankert werkgelegenheid en versterkt de rol in de regio en bij uitbreiding internationaal. Bovendien zorgt het ervoor dat beide havens sneller en beter kunnen inspelen op toekomstige uitdagingen zoals schaalvergroting, energietransitie, innovatie en digitalisering.

haveningang Zeebrugge

Cliënteel ook positief over fusie

Ook het cliënteel van beide havens staat positief ten opzichte van verregaande samenwerking. Deloitte concludeert dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen.

Beide havenbesturen melden bereid te zijn om onderhandelingen ‘met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie’ formeel op te starten. Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar zal kennen.

Mainport van A tot Z

Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge: ‘Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken met doel om elkaars havenplatformen te versterken. De ambitie van beide havenbesturen is om een mainport van A tot Z te vormen, welke toekomstbestendig is. Op basis van het groeiende vertrouwen en de positieve bevindingen van het onderzoeksrapport, starten we de formele gesprekken met onze collega’s uit de Antwerpse haven op.’

Annick De Ridder

De Antwerpse havenschepen Annick De Ridder: ‘Uit het onderzoek van Deloitte blijkt duidelijk dat beide havens in hoge mate complementair zijn en we voor gedeelde uitdagingen staan. Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zijnde de energietransitie, innovatie en digitalisering. We starten formele fusiegesprekken met Zeebrugge op, omdat we geloven dat we op deze manier overslag, industrie en logistiek sterker aan onze eengemaakte haven kunnen verankeren en we nog meer dan nu de toegangspoort tot Europa worden.’


Reactie:
Er bestaan nu al nauwe contacten tussen de Noordzeehavens (Rotterdam, Antwerpen, North Sea Ports Vlissingen-Terneuzen-Gent en Zeebrugge).
Wensdenkend komt het ooit tot één koepel ‘Noordzeehavens’ met een gezonde concurrentie maar vooral met een open samenwerking; en bij Noordzeehavens kijken we van Amsterdam tot Duinkerken.
En dan kunnen fusies een kroon op het werk zijn.
Georges Janssens

Van Dammesluis Zeebrugge