26/09/2019
OPENING VAN HET ACADEMISCH JAAR 2019-2020

C-MAT – Centre for Maritime & Air Transport Management – van de Universiteit Antwerpen is één van ’s werelds eerste aanbieders van hoog gespecialiseerd academisch en praktijkgericht onderwijs en onderzoek op gebied van transport met een focus op maritiem en lucht transport en transport onderzoek.

Het studieprogramma is van hoge gespecialiseerde kwaliteit met een inslag van interculturele training en opportuniteiten zich te engageren in internationale netwerking.

Voor het nieuwe academiejaar schreven zich een dertigtal studenten in en mocht men 16 nationaliteiten verwelkomen.
De opening van het nieuwe jaar ging door in de gastlocatie van CEPA in Antwerpen en werd bijgewoond door heel wat afgevaardigden uit het bedrijfsleven.

Prof. Dr. Koen Van den Brempt

Prof. Dr. Koen Vandenbrempt – decaan van de Faculty of Business and Economics en ook voorzitter van C-Mat – verwelkomde de aanwezigen en schetste in het kort de doelstellingen van de opleiding.

Prof. Dr. Wouter Dewulf

Prof. Dr. Wouter Dewulf – de nieuwe Academisch Directeur van C-Mat – neemt de fakkel over van de vorige directeur Franziska Kupfer, die gedurende verschillende jaren succesvol C-Mat heeft geleid.
Zij werd hiervoor gepast in de bloemetjes gezet.

Wouter Dewulf en Franziska Kupfer

Na de proclamatie van de afgestudeerden van het vorige jaar gaf Rob Harrison – CEO DP World Antwerpen – zijn keynote speech.
Deze Zuid-Afrikaan werkte eerst een tijdlang in Nigeria alwaar hij zeer veel ervaring opdeed.
Na een tussenstop in Kopenhagen is hij nu al 10 jaar in Antwerpen waarvan 8 jaar bij DP World.

Rob Harrison – een aangename verteller met een visie

Hij schetst het bedrijf DP World als 3e of 4e in de wereldtop.
Ze hebben een omzet van 93 miljoen containers per jaar en de uitbating van 87 terminals wereldwijd alwaar ze 70000 schepen ontvangen.

Antwerpen is de 2de haven in Europa en dank zij de grote diepgang bij de aanloop van de haven kunnen hier gemakkelijk schepen van 400 m met tot 23000 TEU containers aanleggen.

De Haven van Antwerpen is efficiënt voor aan- en afvoer, heeft goede havenwerkers en de behandeling is 20 tot 30 % goedkoper; een groot plusplunt voor deze haven. Ook de korte afstand tot het hinterland is van groot belang.

Harrison kan bijna niet stoppen bij het opsommen van de goede kanten van Antwerpen:
-de grootste cacao en koffie haven
-105 km aan kaaimuren
-er wordt hard gewerkt aan blockchain: de toekomst
-logistiek is de grootste bedrijvigheid

Er moet echter nog heel wat verbeterd worden:
-duurzaamheid is een grote uitdaging
-verzenders en ontvangers krijgen met teveel tussenpersonen te doen; soms wel 12 verschillende
-oplossingen zijn niet altijd voorspelbaar
-de politiek is soms een probleem en schept onzekerheden; traag in beslissingen
-er is nood aan echter wereldleiders.

Elspeth Hannaford – Best Overall Student Award

Tenslotte worden ook nog enkele speciale studenten awards uitgereikt: PSA Master Dissertation Award 2018-2019 en Beste Overall Student Award 2018-2019.

Een groepsfoto van de nieuwe studentenlichting besluit het geheel gevolgd door een geslaagde netwerking receptie.

https://www.uantwerpen.be/en/centres/c-mat/about-c-mat/