De sluis van Harelbeke wordt vervangen.

foto © Georges Janssens

De sluis op de Leie in Harelbeke is aan vervanging toe.
Dit in het kader van het Europees binnenvaartproject Seine-Schelde.

De werken zullen chronologisch verlopen zodat zo min mogelijk hinder voor de scheepvaart wordt veroorzaakt.

-Bouw van een nieuwe stuw in de zijarm van het Moleneiland
-Doorsteek maken in het Moleneiland naar de nieuwe stuw
-Dan wordt de oude stuw afgesloten en afgebroken
-Op de plaats van de oude stuw komt nu een tijdelijke sluis.
-Waarna de huidige sluis zal worden afgebroken.
-Bij het ingebruiknemen van de nieuwe sluis zal ook een tussendeur worden ingebouwd afkomstig van de tijdelijke sluis.
-De tijdelijke sluis wordt afgebroken en een nieuw stuw met terugpompinstallatie wordt gebouwd.
-De stuw zal ook een energiecentrale geincorporeerd krijgen.
-Dan wordt de tijdelijke stuw afgebroken.
-In de doorgang in het Moleneiland komt een vistrap en het eiland worden verder aangelegd.
-Diverse bruggen worden aangepast of verhoogd.

Eén en ander visueel te volgen op http://www.yachtweb.be/binnenvaart/2015/nieuw%20sluis%20harelbeke%202015.pdf