LANCERING RORO-CONCEPT

VOOR BINNENVAART

Het chauffeurstekorten de toenemende congestie op onze wegen zorgen ervoor dat de uitvoering van transportopdrachten via de weg steeds meer tijd in beslag neemt.
Roro via de binnenvaart kan soelaas bieden.

Met het project ‘Trailer On Barge’ wordt gezocht naar een innovatieve oplossing om in congestiegevoelige regio’s lege en/of geladen trailers over relatief korte afstand binnen Vlaanderen te shuttelen, door middel van een roro (roll-on/roll-off) concept.

Roro via binnenvaart als alternatief

Door verschillende transportuitdagingen, zoals het chauffeurstekort, de stijgende transportvraag én de toenemende congestie in Vlaanderen, moet gekeken worden naar alternatieve modi waar capaciteit nog beschikbaar is. Hierop lijkt transport via de binnenvaart een antwoord te bieden.
In tegenstelling tot bulk, bouwmaterialen en import- en exportcontainers, worden er vandaag voor gewoon stukgoed weinig of geen efficiënte binnenvaartoplossingen aangeboden.

Indien het transport van deze ladingen – welke vaak in trailers vervoerd worden – via de binnenvaart zou worden gerealiseerd, is overladen noodzakelijk. Dit laatste brengt extra handling, risico op schade en meerkosten inzake infrastructuur, materiaal en geschikt personeel met zich mee.
Hierdoor wordt de business case negatief.
Daarnaast worden fileproblemen in de hand gewerkt door vele zinloze kilometers over de weg te rijden, zoals bij de herpositionering van lege trailers.

Met dit project wil VIL hierop inspelen en een eenvoudig en laagdrempelig roro-conceptvia de binnenvaart ontwikkelen, waarbij ook wordt gekeken naar onze buurlanden.In Nederland was er al in 2009 een succesvol proefproject met een roro transportvia de binnenvaart tussen Rotterdam, Tiel en Hoorn.

Synergie tussen wegtransport enbinnenvaart

‘Trailer on Barge’ beoogt het vergroten van de synergie tussen wegtransport en binnenvaart.
Dat het project daardoor ook inzetop duurzaamheid is de projectdeelnemers niet ontgaan.

Anne Pauwels, van hetdeelnemende bedrijf Vollers: “Voor onze onderneming is een duurzame mobiliteitsoplossing een topprioriteit. Het geniet al onze aandacht en inzet om ondanks de vele uitdagingen letterlijk en figuurlijk vooruit te geraken. Met onze deelname aan dit innovatieve VIL-project willen wij nagaan of onzetrailers, geladen met hoogwaardige goederen, producten en grondstoffen via dit roro concept verscheept kunnen worden naar onze klanten.”

In dit opzicht vertonen de assen tussen  stedenals Genk – Hasselt – Antwerpen – Brussel – Gent een groot potentieel, gezien deaanwezige fileproblemen enerzijds en de beschikbaarheid van klasse V en VI vaarwegen anderzijds.
Verder kunnen ook shuttlediensten binnen bepaalde havenseen interessant alternatief vormen.

Deelnemers:
Alders International Transport, BCTN, De Vlaamse Waterweg, DFDS Seaways, Group GTS, HavenGenk, Kerkstoel 2000+, POM Limburg,  Recupel, SBD Logistics, Transport Mervielde en Vollers Belgium.