Optimalisatie containerbinnenvaart

Uit Port of Antwerp: 
https://www.portofantwerp.com/nl/optimalisering-containerbinnenvaart

De Antwerpse havengemeenschap ondertekende op 19 april 2018 het actieplan containerbinnenvaart en gaat een versnelling hoger om de groei van de haven op een duurzame manier op te vangen.
De afspraken draaien om planning en samenwerking, bundeling en digitalisering.
Het samenspel van al deze maatregelen moet zorgen voor een optimalisatie van de containerbinnenvaart en een efficiëntieverhoging voor alle ketenpartners.

Centrale lichterplanning

Dit proefproject uit het actieplan containerbinnenvaart start op 1 oktober 2018.

Wat houdt het in?

Eén centrale cel, Antwerp Terminal Services, maakt de planning op van los- en laadoperaties van lichters voor de containerterminals van PSA, DP World en MPET in de haven en volgt deze nadien nauwgezet op.
Dit gebeurt aan de hand van de specifieke planningssoftware Quintic en het aanmeldingssysteem BTS (Barge Traffic System).

Hoe draagt het bij tot het bundelen van containerbinnenvaartvolumes?

Het project zorgt voor een vereenvoudiging en optimalisering van de planningscyclus met als resultaat een gepland vaarschema per lichter zonder conflicten. Antwerp Terminal Services is ook nauw betrokken bij de afstemming tussen de Antwerpse diepzeeterminals en de consolidatiehubs in het hinterland

De aanpak van het project verloopt gefaseerd en het is de bedoeling om naar een 24/7 planning en opvolging te werken tegen het einde van het jaar.

Bundelen van volumes via consolidatiehubs

Op 5 november 2018 start een pilootproject rond de bundeling van kleine containerbinnenvaartvolumes. Wegens de uitzonderlijke laagwaterstand op de Rijn, starten we met een minimale call size van 20 containermoves.

  • minimale call size vanaf 5 november: 20 moves (laden en lossen) per maritieme containerterminal
  • minimale call size vanaf 3 december: 30 moves (laden en lossen) per maritieme containerterminal

Bundeling zorgt voor een eenvoudiger planningsproces en efficiëntieverhoging

  • De containerbinnenvaartschepen in de haven van Antwerpen lopen gemiddeld 8 terminals aan per verblijf.
  • Uit analyse blijkt dat bijna 60% van de aanlopen van de containerbinnenvaart op de maritieme terminals afkomstig is van lichters met een kleine call size (minder dan 30 moves).
  • Deze lichters vervoeren slechts 20% van het totale volume van de containerbinnenvaart in de haven.

Het bundelen van kleine volumes tot grotere call sizes zorgt voor een minder complex planningsproces en voor een efficiëntere inzet van resources door terminal- en binnenvaartoperatoren.

Dit zal gepaard gaan met een structureel vlotter afhandelingsproces bij de maritieme terminals en een betere doorstroming van de containers in de Antwerpse haven.

Hoe werkt het? 

  • Lichters die in totaal de minimale call size of meer lossen/laden kunnen de maritieme containerterminals in de haven nog rechtstreeks aanlopen. Het betreft de terminals van PSA (K913 en K869), DP World (K1700) en MPET (K1742).
  • Binnenvaartoperatoren die met kleinere volumes dan de minimale call size (som af-en bijladen per aanloop) de maritieme terminals willen aanlopen, dienen hun volumes te consolideren zodat ze de minimum call size bereiken. Dat kan door een samenwerking op te zetten met andere operatoren of containers uit te wisselen op consolidatiehubs in het achterland en de haven. 

Opvangen en bundelen van volumes in consolidatiehubs

Om de binnenvaart te ondersteunen bij de conversie naar grotere calls, kunnen binnenvaartoperatoren gebruik maken van consolidatiehubs op de verschillende vaarcorridors en in de Antwerpse haven. 

  • De overslagkost op de hub voor de binnenvaartoperator blijft tijdens de proefperiode beperkt tot 5€ per container in het achterland resp. 10€ per container in de haven. De hubs factureren dit bedrag rechtstreeks aan de gebruiker.
  • De hubs zorgen voor de tijdige aflevering van de geconsolideerde lading aan de maritieme terminals, dit tegen een vast transporttarief per hub. Voor het transport maken ze gebruik van de eigen binnenvaartdiensten of die van andere binnenvaartoperatoren op basis van een neutrale regie.
  • De hubs streven ernaar dat binnenvaartoperatoren gemiddeld (op maandbasis) evenveel containers laden dan lossen zodat de kost voor de binnenvaartoperatoren minimaal blijft.

Waar bevinden de hubs zich?     

 Op onderstaande kaart krijg je een overzicht van waar de consolidatiehubs zich bevinden:

In het havengebied

In het achterland

Timing

Het proefproject bundelen van containerbinnenvaartvolumes start op 5 november voor een periode van 3 maanden. 

Een werk- en stuurgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de maritieme terminals, rederijen (ASV), binnenvaartoperatoren (ICBO), expediteurs (VEA) verladers (OTM), Voka-Alfaport, NxtPort, CEPA, Havenbedrijf Antwerpen, de Vlaamse waterweg en de Vlaamse overheid zal het proefproject nauwgezet opvolgen en evalueren.
Rekening houdend met de behaalde resultaten kan de werkgroep het concept bijsturen en het gebruikerstarief op de consolidatiehubs na de proefperiode aanpassen.
Bij een positieve evaluatie wordt het project  voortgezet. 

Uitbreiding tijdsduur verminderd verblijfsrecht

Door vertragingen op de containerterminals verblijven containerbinnenvaartschepen langer in de haven alvorens ze behandeld kunnen worden.
Daarom bracht het Havenbedrijf sinds 11 september 2018 de termijn van het verminderd verblijfsrecht voor de containerbinnenvaart van 36 naar naar 48u en komt zo tegemoet aan de vraag van de sector.

Bekijk alle pijlers uit het actieplan containerbinnenvaart