PLATOONING – TULIP CORRIDOR

Nieuwe grote test met connected wegvervoer gepland in juni

Nieuwblad Transport – Weekly online – wegvervoer
Erik Stroosma – 22 november 2018 09:47

Na de European Truck Platooning Challenge en Experience Week Connected Transport willen IenW en RWS een derde grote test met connected wegvervoer organiseren.
Die proef zou moeten plaatsvinden rond een Europees congres over slimme mobiliteit dat in juni in Nederland gehouden wordt.

Het plan voor de nieuwe proef staat in het boekje ‘Lessons learned’ dat het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat vorige week uitbrachten.
Daarin beschrijven zij de resultaten en lessen van de vorige grote test met connected wegvervoer in Nederland, de in oktober gehouden Experience Week Connected Transport.
In het boekje geven IenW en RWS aan dat het ITS European Congress een ‘uitgelezen momentum is voor een nieuwe logistieke showcase’.
Dit congres van ERTICO-ITS Europe, de Europese denktank voor intelligente transportsystemen, wordt begin juni volgend jaar gehouden in Helmond en Eindhoven.

Crossborder en multibrand

In een artikel dat Nieuwsblad Transport deze week publiceert over de resultaten van de Experience Week Connected Transport zegt directeur Dirk-Jan de Bruijn van het programma Tulip Truck Platooning van IenW onder meer dat ‘het ITS European Congress een prachtig podium biedt voor een vervolg op de Experience Week’.

De Bruijn geeft aan inmiddels met verschillende partijen in gesprek te zijn over een nieuwe praktijktest.
‘Een crossborder en multibrand showcase, waarbij niet de modaliteit maar de lading centraal staat, zou een mooie volgende stap zijn. Wat het precies wordt, hangt sterk af van het animo van partijen om hierin te willen investeren en participeren’, aldus De Bruijn.

Begin volgend jaar moet er volgens hem duidelijkheid zijn over wat voor test er precies gehouden gaat worden rond het Europese congres over slimme mobiliteit.

Europese top

Het is de bedoeling om naast een grootschalige praktijktest met connected wegvoervoer (platooning of ‘konvooiïng’ in combinatie met proeven met intelligente verkeersmanagementsystemen en weginfrastructuur) in juni in Nederland een top te houden over smart mobility en connected transport met de Europese ministers van Verkeer.

Beide onderwerpen staan hoog op de agenda bij minister Van Nieuwenhuizen (IenW).
Zij heeft de ambitie om in 2020 dagelijks honderd truck platoons te laten rijden over de zogenoemde Tulip-corridor tussen Amsterdam en Antwerpen en Rotterdam en het Ruhrgebied.
Dat wil zij onder meer bereiken door nauw samen te werken met de buurlanden en met ondernemers, kennis- en onderwijsinstellingen en lagere overheden in Nederland.

Van die nationale groepen deden ruim veertig partijen mee aan de Experience Week Connected Transport.
Verschillende daarvan bevestigden aan Nieuwsblad Transport ook aan de nieuwe proef te willen meedoen.

Het boekje met de resultaten en lessen van de in oktober 2018 gehouden testweek is online in te zien via deze link.