THE MISSION TO SEAFARERS

IN ANTWERP   

Iets wat velen dikwijls niet weten is dat 90% van alle goederen die ons bereiken van overzee komen.
Men zou dus kunnen denken dat we veel weten van die koopvaardijzeelui, maar zeelui lopen nu minder en minder in de kijker in vergelijking met pakweg 50 of 100 jaar geleden.
De havens waren dikwijls het centrum van de stad. Overblijfsels hiervan ziet men nog in steden zoals Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en London.
Maar de havens verhuizen nu meer en meer ver buiten de stad.
Ze zijn nu tientallen kilometers buiten het centrum,in ons geval zelfs tot aan de nederlandse grens.

The Mission to Seafarers zorgt voor de zeelui die in de haven van Antwerpen toekomen.
We zijn hier reeds 126 jaar. Scheepsbezoek en tijd besteden aan de zeelui is het voornaamste doel van onze Missie.
Het is van vitaal belang dat dit werk kan blijven voortgaan: de zeelui bereiken die in onze haven van Antwerpen toekomen.

Ik bezoek tot 60 schepen per maand, adviserend en luisterend naar de zeelui die zich triestig en verlaten voelen.
Soms hebben ze een kind verloren, of een ouder of een gebroken relatie en zijn ze alleen.
Gewoon er voor hen te zijn, hen aandacht schenken, praten, een krant of een tijdschrift bezorgen, een warme muts of soms alleen maar een glimlach en vriendelijke groet in hun eigen taal, kan een wereld van verschil uitmaken.

En er is meer.
Er zijn schepen die soms vele maanden in onze haven blijven omdat ze geen nieuwe cargo kunnen vinden en wij zorgen ervoor dat die bemanning wordt betaald en degelijk gevoed.
Soms gebeurt het dat ik de internationale autoriteiten moet aanspreken om een situatie op te lossen.

Er zijn ook zeer aangename taken zoals de zegening van het grootste Cruise Schip in de wereld ‘Symphony of the Seas’ wat ik eerder dit jaar mocht doen.

Onze voornaamste fondsenwerving gebeurt tijdens onze jaarlijkse Kerst Bazaar, op 1 december van 11 tot 16 uur in het Antwerp Harbour Hotel, Noorderlaan 100, 2030 Antwerpen.

We zouden ten zeerste uw giften waarderen en/of prijzen voor onze tombola, flessen voor onze flessenstand of artikelen voor onze brocante. De tombolatrekking heeft plaats om 16 uur.
Moest u graag tickets kopen of eventueel voor ons kunnen verkopen , laat het ons alsjeblief weten.
We zouden het erg appreciëren u persoonlijk te ontmoeten op onze Bazaar, waar u aan verschillende standen uw aankopen voor Kerstmis kan doen.

Een selectie van Britse specialititen, kerstkaarten, boeken, een flessenstand en zoveel meer.
We serveren u een heerlijke warme lunch en in de namiddag koffie/thee en gebak.
Contacteer Dora Jolly (03/2327115 – 0475/22 99 65) of Pat Arn (015/26 20 44 – 0479/95 15 35) of stuur me een e-mail naar brian.millson@mtsmail.org.
Indien u wenst, kan u ook een gift storten op de MTS Antwerpen bankrekening: IBAN BE70731028193225 BIC KREDBEBB met vermelding: ‘donatie

Met vriendelijke groeten,
Father Brian Millson
Havenaalmoezenier – Mission to Seafarers

The Mission to Seafarers in Antwerp vzw
                Incorporated under Belgian Law on 13 December 1925: 
number 685 – O.N. 0404747148
Zetel: Hoevensebaan 253 B-2950 Kapellen