GROOTSCHEEPSE HERVORMING VAN HAVENBEHEER IN CYPRUS

Het Antwerpse kantoor Eric Van Hooydonk Advocaten won samen met PriceWaterhouseCoopers een overheidsopdracht voor bijstand bij de hervorming van de Cyprus Ports Authority. Na de financiële crisis van 2008-09 werd besloten het beheer van de haven van Limassol te privatiseren door de toekenning van drie concessies: één voor de containerterminal, één voor de general cargo-terminal, en één voor de maritieme dienstverlening. De haven van Limassol is de grootste haven van Cyprus en heeft potentieel als transhipmenthaven. De concessieprocedure loopt momenteel. Eric Van Hooydonk Advocaten adviseert met PriceWaterhouseCoopers over de bij de privatisering aansluitende hervorming van het nationale havenbestuur van Cyprus. We dragen bij tot de definitie van de nieuwe rol en organisatiestructuur van de havenautoriteit en tot de identificatie en oplossing van probleempunten. Inmiddels is de opdracht van ons kantoor uitgebreid tot de opstelling, samen met PwC, van een volledig set nieuwe scheepvaart- en havenreglementeringen, die nodig is met het oog op de due diligence door de kandidaat-concessionarissen. Hierbij kan ons kantoor gebruik maken van ervaring met eerdere institutionele hervormingen en de redactie van havenreglementeringen voor tal van andere havens in binnen- en buitenland.

 

DIEPGAANDE ANALYSE VAN TERMINALCONTRACTEN IN 5 EU-HAVENS

Eric Van Hooydonk Advocaten won eveneens een adviesopdracht over het statuut van havengronden en de voorwaarden van terminalconcessies uitgeschreven door de Klaipeda State Seaport Authority, het grootste havenbestuur van Litouwen. Voor deze opdracht vormden we een joint venture met een gezaghebbende lokaal advocatenkantoor. Het contract werd gewonnen in concurrentie met 5 andere lokale en internationale consortia van advocaten en/of consultants. Het werk werd uitgevoerd in de context van een ingebrekestelling van Litouwen door de Europese Commissie i.v.m. het regime van terminalcontracten in Litouwse havens. We onderzochten grondig het statuut van huur- en concessiecontracten in de havens van Hamburg (Duitsland), Gdansk (Polen), Riga (Letland), Rotterdam (Nederland) en Trieste (Italië). Telkens gingen we de volgende aspecten na: de toepasselijke wetgeving, het havenbestuurlijk model, de kwalificatie van het contract, de gunningsprocedure, de duurtijd, de verlengbaarheid, de uitvoering van werken, het statuut en de hypothekeerbaarheid van constructies tijdens en bij het einde van het contract, prestatienormen, contractuele sancties, de beëindigingsgronden en de bescherming van werknemers bij beëindiging. Het onderzoek dient mee als basis voor eventuele hervormingen.

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk
Prof. Dr. Eric Van Hooydonk                               (foto Georges Janssens)

Prof. Dr. Eric Van Hooydonk is scheepvaart- en havenadvocaat in Antwerpen en onderzoeksprofessor aan de Universiteit Gent. Hij is voorzitter van o.m. de Belgische Commissie Maritiem Recht die het eerste Belgisch Scheepvaartwetboek voorbereidt, van de Lex Maritima-Werkgroep van het Comité Maritime International die de wereldprincipes van het zeerecht op schrift stelt, en van het havenrechtinstituut Portius.

Meer info: Prof. dr. Eric Van Hooydonk, Eric Van Hooydonk Advocaten, T +32 3 238 67 14, M +32 475 870 780, eric@ericvanhooydonk.be, www.ericvanhooydonk.be