IENC-KAARTEN WALLONIE BESCHIKBAAR.

GRATIS TE DOWNLOADEN !

Op het ‘Géoportail de la Wallonie’ zijn nu ook de vaarwegkaarten van Wallonië beschikbaar.
Het volstaat om naar de website te gaan, U aan te melden en dan te downloaden.

http://geoportail.wallonie.be/catalogue/3d57a714-7786-4da0-a144-2813fcc8a0b1.html?#tabs-1

De kaarten worden uitgegeven door de’ Service Public de Wallonie (SPW)’ en zijn gratis zoals ook andere regio’s deze kaarten ter beschikking stellen.
De kaarten zijn van het formaat S-57 ENC en kunnen gelezen worden met diverse gratis programma’s zoals bv OpenCPN.

Nochtans om meer informatie omtrent de vaarwegen te verkrijgen is het wel interessant om een binnenvaartprogramma aan te schaffen, zoals bv PCNavigo.

Boven ziet U een voorbeeld van de haven van Péronnes met PCNavigo – onderaan een voorbeeld met OpenCPN.
De bijkomende informatie die beschikbaar is in het programma PCNavigo is niet voorhanden in OpenCPN.
Voor de prijs moet men het niet laten: een jaarlijkse update voor PCNavigo kost nu 65 EUR.
Hiervoor heeft men kaarten voor gans Europa.

Websites: https://opencpn.org/  en  https://www.pcnavigo.com/ 

Wenst men toch met OpenCPN te werken dan moet u weten dat Vlaanderen al enkele jaren achterstaat met het bijwerken van haar kaarten.
In PCNavigo is die bijwerking wel gebeurd.

Noch bijvoegen dat PCNavigo resulteert onder Periskal die ook kaarten ter beschikking stelt voor de beroepsvaart met permanente updates.